foto-links

raamdom-gr

Samen delen in de Dominicus

Sinds 1989 kent de Dominicuskerk een Werkgroep Solidariteit. Dit wil niet zeggen, dat er vóór die tijd geen aandacht was voor gemeenteleden die financiële steun nodig hadden. Aan een dergelijke aanvraag werd vaak voldaan door een oproep in de Orde van Dienst, waaraan spontaan gehoor werd gegeven. Op den duur gingen er stemmen op om in plaats van deze acties een permanente werkgroep met een dito fonds in te stellen. De Werkgroep Solidariteit heeft als doel het bevorderen van de bewustwording van de inkomensverschillen binnen de gemeente en het organiseren van acties om met elkaar solidair te zijn en te delen. De werkgroep beheert ook het Solidariteitsfonds.

door: Corrie Nelis

Er zijn per jaar vier akties waarin gedeeld wordt met elkaar : in maart bij gelegenheid van de Boekenweek boekenbonnen, in juni vakantiegeld, bij de start van het nieuwe seizoen cursusgeld en in december de eindejaarsuitkering. Deze terugkerende acties zijn voor degenen die er gebruik van maken ‘lichtpuntjes’ temidden van hun dagelijkse zorgen om de touwtjes aan elkaar te knopen.
Door deze steeds terugkerende akties heeft de Werkgroep de mogelijkheid om de solidariteit en het delen met elkaar binnen de gemeente levend te houden. ‘Samen delen’ is in de Dominicus geen loze kreet. Het fonds heeft geen inkomen uit vermogen, maar is afhankelijk van de gevers binnen de gemeente. Dankzij hun gulle bijdragen is het mogelijk om ook aanvragen om financiële ondersteuning te honoreren. Als je moet leven van een uitkering of alleen een AOW, dan is er geen ruimte voor onvoorziene uitgaven zoals voor vervanging van huishoudelijke apparaten, een onverwachte hoge jaarafrekening van energiekosten, een computer die uitvalt en die men voor zijn studie nodig heeft of extra kosten bij een verhuizing.

Sinds de oprichting van de Werkgroep is er niet veel veranderd in de omstandigheden van gemeenteleden met een tekort aan inkomen of in de werkwijze van het fonds. Enerzijds is dat ontmoedigend, anderzijds is het verheugend dat wij als Dominicusgemeente ons altijd verantwoordelijk weten om het fonds en daarmee de ontvangers te steunen. Jaarlijks liggen de totale uitgaven en bijdragen tussen de euro 17.500 ­ 20.000. In 2014 namen in totaal 90 gemeenteleden aan de 4 acties deel, terwijl 14 keer een aanvraag voor financiële ondersteuning kon worden gehonoreerd.

Vanwege het 25­jarig bestaan van het Solidariteitsfonds mochten de kinderen in de basisschoolleeftijd dit jaar meedoen met de boekenbonnenactie. Op de vraag aan de groep 8­12 jarigen welk boek bovenaan hun verlanglijstje stond rolden de titels over tafel. Toen ze hoorden dat ze een boekenbon kregen om deze aankoop te doen klonk het in koor: Super! In totaal hebben 16 kinderen aan de actie meegedaan.

Inderdaad SUPER dat wij als Dominicusgemeente dit fonds hebben en daardoor echt samen kunnen delen.

Corrie Nelis schreef deze blog als  contactpersoon van de Werkgroep Solidariteit. De Werkgroep Solidariteit moedigt bezoekers van de Dominicusgemeente aan te oefenen in delen met elkaar.