foto-links

raamdom-gr

Protocol activiteiten en groepen

Vanaf begin juni komen de activiteiten en groepsbijeenkomsten weer langzaam op gang en zijn de ruimtes in pastorie en kerk daar weer voor te gebruiken. We zijn echter wel gebonden aan het protocol dat u hieronder kunt downloaden en bekijken.
Hierin staan de regels beschreven waarmee wij op een veilige manier weer bij elkaar kunnen komen.

Wilt u een activiteit of bijeenkomst organiseren dan vragen wij u in eerste instantie dit protocol aandachtig te lezen en na te gaan welke aanvullende maatregelen nodig zijn voor uw groep. Laat u dat dan – samen met uw aanvraag voor de ruimte – weten aan het secretariaat.

Een activiteit kan pas plaatsvinden na een bevestiging van het secretariaat dat de ruimte voor u gereserveerd is.

Na afloop van de bijeenkomst ontvangen wij graag de presentielijst.

U vindt het protocol hier