foto-links

raamdom-gr

Project Warme kamer

Vanuit een samenwerkingsverband van het Leger des Heils, de Protestantse Diaconie Amsterdam en de Protestantse Kerk Amsterdam is een oproep gedaan om warme kamers in te richten en open te stellen voor mensen die deze herfst en winter vanwege hoge energierekening en inflatie letterlijk in de kou komen te zitten. Een deken van warme kamers in Amsterdam. Het doel van een warme kamer is een plek te creëren waar je heengaat voor warmte, een warme ontmoeting, een warme kop koffie, een warme werkplek. Sommigen willen naast een warme kamer juist ook creatief zijn met hun bezoekers, samen een hoes breien voor warmwaterkruiken bijvoorbeeld.

De initiatiefnemers hebben een oproep gedaan aan organisaties, sportverenigingen, bedrijfsleven en kerken om vanaf 1 november een ruimte in te richten waarin mensen op verhaal kunnen komen. Een warme kamer, waar nieuwe contacten ontstaan tussen mensen uit de buurt onderling. En waarbij mensen misschien wel voor het eerst in een kerkgebouw komen. Het LdH, de PDA en de PKA stellen zich ten doel in elk stadsdeel elke dag zo’n warme kamer voor de buurt open te hebben.

De Dominicusgemeenschap wil graag bij dit initiatief aansluiten en, om te beginnen, met ingang van 17 november 1 dagdeel in de week een warme kamer inrichten. Als de belangstelling daarom vraagt kan dit uitgebreid worden.
Vanaf donderdag 17/11, elke donderdag van 13:00-17:00 is de pastoraatskamer in de pastorie een ‘warme kamer’ – voor iedereen die daar gebruik van wil maken.

Je zou ‘deze deken van warme kamers’ als een lappendeken kunnen zien, waarbij de Dominicus één van de lapjes vormt. Zie voor meer informatie:  www.warmekamers.nl