foto-links

raamdom-gr

Profielschets van een nieuw lid van de Werkgroep Diaconaat

Er is ruimte voor 1 à 2 nieuwe, betrokken leden van de Werkgroep Diaconaat in onze gemeente. De Werkgroep heeft als motto:  ‘Samen delen; helpen waar geen helper is; roepen waar onrecht is.’ Ze is initiator van activiteiten, met name in de 40-Dagen-Tijd, en een klankbord voor groepen die binnen de gemeente aan diaconaat doen: de taalgroep, de wereldwinkelgroep, de Amnesty-groep, de werkgroep Solidariteit, et cetera. Binnen het Diaconaal Platform laat zij inspirerende uitwisseling plaatsvinden aan de hand van presentaties door actieve gemeenteleden.

De Werkgroep Diaconaat geeft vorm aan de visie, dat de Dominicus een gemeenschap is die zorg heeft voor elkaar en gevoelig is voor de noden daarbuiten. De werkgroep overlegt met de Beleidsraad, het Liturgisch team en de Werkgroep Pastoraat. De werkgroep komt elke 6-8 weken bijeen. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Kees Sluis, in de kerk of via  sluiskimm@planet.nl.