foto-links

raamdom-gr

Paasgroet van de BR

Beste Dominicusgangers,

In deze stille week missen we elkaar meer dan ooit. Het Liturgisch Team verzorgde doorleefde en ontroerende vieringen op witte donderdag en goede vrijdag en doet dat ook weer op paaszondag. Daar zijn we enorm blij mee en heel velen genieten hiervan. Maar het besef dat onderling direct contact toch niet helemaal vervangen kan worden speelt mee bij de beleving. Het is een heel aparte ervaring dat het zo moet gaan, en wat zullen we blij zijn als deze tijd voorbij is en er weer ruimte is voor vieringen in de kerk.

Als Beleidsraad willen we u graag een paasgroet brengen. Een van ons, Anna Hoekstra, schreef onderstaande paasoverweging die we u hierbij meegeven.

Maak je niet ongerust en verlies de moed niet !

Dit zegt Jezus volgens de evangelist Johannes tegen zijn leerlingen na de voetwassing en het laatste avondmaal. Hij vertelt hen over wat er gaat gebeuren, zodat ze het later zullen begrijpen als die dingen gebeurd zijn.
Wij leven op dit moment wereldwijd in angst en ongerustheid. Velen van ons zijn op veel verschillende vlakken slachtoffer van het Coronavirus. In het ergste geval de dood van een geliefde.
Ongerust zijn is zo menselijk. Maar toch doet Jezus deze oproep aan zijn leerlingen: maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Dat het LICHT van Christus deze crisis, deze duisternis doorstrale, dat de schaduw, de duisternis ons niet overvalt.
Dit jaar is er geen Paaswake op zaterdagavond. Wel kunnen wij zaterdagavond, om onze verbondenheid met elkaar in het LICHT van Christus, thuis een kaars aansteken. 
Anders zou de voorganger de nieuwe Paaskaars de kerk indragen en zingend roepen: LICHT van Christus !

Wij zouden kunnen afspreken om zaterdagavond om 10 uur – ander moment kan ook – thuis een kaars aan te steken en ons indenken zo met elkaar verbonden te zijn in het LICHT van Christus.
“Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft ….”

Wij wensen alle Dominicusmensen, en alle mensen waar ook ter wereld, een LICHTdoorstraalde en Zalig Pasen.

De nieuwe paaskaars van de Dominicus

De Beleidsraad: Anna, Bianca, Ellen, Geert-Jan, Jan, Mirjam en Joanne
(11/4/2020)