foto-links

raamdom-gr

Over beeldregistratie van de diensten en het delen van brood en wijn

Enkele vragen bereikten ons over de manier waarop het delen van brood en wijn in beeld wordt gebracht. Weliswaar worden de woorden van de voorganger en het tafelgebed gedeeld en ook de afsluiting op het podium, maar het ronddelen in de kerk komt minder in beeld. Volgens sommigen is dat jammer. 
Reden voor dit bescheiden beeld is dat belang gehecht wordt aan plaatsen in de kerk waar je niet in beeld hoeft te komen, als je dat niet wilt. Anderzijds is het technisch ook niet mogelijk te veel met de camera’s te switchen, wat bovendien al gauw een rommelig en onrustig beeld geeft.  We hebben dit alles in overweging genomen en afgesproken het deel van de kerk waar de banken zijn niet in beeld te brengen, het deel waar de stoelen staan wel. Vindt u het geen bezwaar enigszins in beeld te komen, dan kunt u dus op de stoelen gaan zitten, anders kunt u plaatsnemen aan de kant waar de banken staan.
Overigens zijn we natuurlijk voortdurend bezig de beste vormen te vinden in de viering zowel als in ”beeld en geluid” – dit is een voortdurende zoektocht. Als ons reacties bereiken, kunt u erop rekenen dat we die  meenemen in ons gesprek.   

Namens het liturgisch Team,
Juut Meijer