foto-links

raamdom-gr

Oproep vluchtelingenopvang

Oproep tot solidariteitsverklaring van de werkgroep Diakonie

In deze tijden van sociale distantie zoeken we naar manieren om als gemeenschap met elkaar te reageren op zaken om ons heen en in de wereld. De problemen van de vluchtelingen in Turkije en Griekenland zijn misschien aan onze aandacht ontsnapt in alle hectiek van het coronavirus, maar de vluchtelingen blijven onze zorg nodig hebben.

In onderstaande brief vraagt Kerk in Actie aandacht voor vooral jonge vluchtelingen die in gevaar zijn in de kampen. Wij ondersteunen dit initiatief en staan er volledig achter. Verschillende gemeenten in Nederland hebben zich bereid verklaard deze jonge vluchtelingen op te nemen. De gemeente Amsterdam helaas nog niet.

Middels onderstaande brief vragen wij hiervoor aandacht. Praktisch gezien is het niet mogelijk een handtekeningenlijst in te vullen om dit verzoek te ondersteunen. Wilt u toch kenbaar maken dat u dit verzoek ondersteunt verzoeken wij u uw naam en woonplaats sturen naar het emailadres huijmans@planet.nl. Uw naam wordt dan onder de brief geplaatst. Alvast hartelijk bedankt voor uw steun. De brief zal via Kerk in Actie aan Burgemeester en Wethouders worden gestuurd.

Herman Huijmans, werkgroep Diaconie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Geacht college,
Als leden van de Dominicusgemeente Amsterdam voelen we ons betrokken bij de nood van de vluchtelingen die aan de rand van onze Europese Unie, aan de Turks-Griekse grens en in Griekenland, op zoek zijn naar veiligheid. Onze kerk heeft via de landelijke hulporganisatie Kerk in Actie contact met lokale kerken in Griekenland die zich dagelijks inzetten voor vluchtelingen, waaronder een groot aantal minderjarigen, kinderen en jongeren.

Naast hulp geven ter plekke zijn we van mening dat Nederland in het kader van Europese solidariteit een aantal kwetsbare vluchtelingen op zou moeten nemen. Zo worden de Griekse overheid en hulpverleners ontlast en kunnen mensen onder menswaardige omstandigheden worden opgevangen.

We willen u daarom vragen om net als andere gemeenten een aantal kwetsbare kinderen uit Griekenland op te nemen in onze gemeente en er bij het kabinet in Den Haag op aan te dringen dat Nederland hieraan meewerkt als een eerste stap op de weg van een oplossing voor dit vluchtelingenprobleem. Graag overleggen we met u hoe we als plaatselijke kerk kunnen helpen bij de opvang.

We realiseren ons dat onze regering voor een grote opgave staat, nu de wachttijden bij de IND al zijn opgelopen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers zoekt naar opvanglocaties, maar menen dat de nood van de vluchtelingen in Griekenland juist nu vraagt om een extra inspanning en Europese solidariteit.

Graag gaan we met u in gesprek over deze brief.
Hoogachtend,
Herman Huijmans
Voorzitter werkgroep Diaconie Dominicusgemeente

Jan van der Meulen
Voorzitter Beleidsraad Dominicusgemeente

Taalgroep vluchtelingen Dominicus