foto-links

raamdom-gr

Oprichting Platform Externe Betrekkingen

Al enige tijd bestaat binnen de Dominicus een behoefte om onze externe betrekkingen goed in te bedden en af te stemmen. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan de oprichting van een nieuw platform dat in die behoefte kan voorzien.

De bedoeling is, binnen dit platform aandacht te besteden aan het onderhouden en versterken van interkerkelijke, interreligieuze, stedelijke en landelijke contacten. Onze afvaardiging binnen de Raad van Kerken en de Raad van Religies en Levensbeschouwingen Amsterdam zal worden behartigd vanuit dit Platform, net als onze betrokkenheid bij het landelijke netwerk 2of3bijEEN. Het onderzoeken van de mogelijkheden voor interreligieuze dialoog vanuit de Dominicus valt ook binnen de opdracht van dit op te richten Platform.

De bedoeling is dat er ca. twee maal per jaar vergaderd wordt, waarbij coördinatie en informatie-uitwisseling centraal staat. Dick de Korte is voorzitter. Vanuit de Beleidsraad is Marjanne Tamminga contactpersoon.