foto-links

raamdom-gr

Open Huis 2018

OpenHuis2016-04(zie misschien eerst de FAQ’s)

Kerstdag begroeten wij hier een huis vol mensen. We kennen ze niet allemaal bij naam en tellen ze niet. Wel weten we dat het zonder uitzondering mensen zijn die met Kerst een warme plek zoeken. Een dak om onder te schuilen, om onder bijeen te komen, om onder te feesten, om onder zichzelf te zijn.

Op 1e Kerstdag zetten wij de Dominicuskerk open en geven alle mensen een daverend onthaal. Met kleurrijke optredens, veel muziek, simultaan schaken en dammen, snelle tekenaars, creativiteit, knutselen, een overheerlijke drie-gangen-maaltijd, een open podium en een spetterend dansfeest!

Op 1e Kerstdag staan er driehonderd open armen en honderdvijftig warme harten voor u klaar! Want het Open Huis kunnen we alleen bouwen dankzij zo’n twintig coördinatoren en vooral dankzij de honderdvijftig vrijwilligers.

Bouw je mee aan het Open Huis 2018?

Heel graag! Op de dag zelf (dinsdag 25 dec) en ook daarvoor (opbouw maandag 24 dec)  en daarna (afbouw donderdag 27 dec) kunnen we alle enthousiaste hulp goed gebruiken. Zie HIER voor meer informatie en voor het aanmeldingsformulier.

Ook het bankrekeningnummer van het Open Huis staat open voor al uw gulle giften:
NL37 INGB 0004 8850 50

Hartelijk dank voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook!

Coördinatie Open Huis 2018

Danny van Ommen (06-21282638) en Arie Voordouw (06-16474176)