Ontmoetingsbijeenkomst RvKA bij de Gemeenschap Sant’Egidio in Amsterdam

22 februari 2024 door Frederik Lobbrecht

Iedereen is van harte welkom om op zaterdag 16 maart kennis te maken met de Raad van Kerken Amsterdam en met de Gemeenschap van Sant’Egidio in Amsterdam.

Locatie: Huis van Sant’Egidio Amsterdam, Waterlooplein 205, Amsterdam
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Aanmelden:
Toegang gratis

De Raad van Kerken Amsterdam organiseert jaarlijks een oecumenische ontmoetingsbijeenkomst bij een van de lidkerken – of bij één van hun partners.
Dit jaar zijn we te gast bij de Gemeenschap van Sant’Egidio in Amsterdam. Aan deze Gemeenschap, ontstaan binnen de katholieke kerk, werden in 2014 door de bisschop van Haarlem-Amsterdam de Mozes- en Aäronkerk en het naastgelegen huis toevertrouwd.

De Gemeenschap maakt deel uit van de wereldwijde Gemeenschap van Sant’Egidio. Een Gemeenschap die bestaat uit mensen van diverse generaties die in heel verschillende situaties leven in meer dan 70 landen ter wereld, met bijzondere aandacht voor wie in de periferie leven. Wat hen bindt is de inspiratie van het evangelie, de vriendschap met wie arm en kwetsbaar is en de inzet voor de vrede.
Gebed, vriendschap met de armen en vrede zijn de fundamentele uitgangspunten van de Gemeenschap van Sant’Egidio. Hoe krijgt dat gestalte in Amsterdam? Colm Dekker en Joris van Gerven van de Gemeenschap zullen vertellen over de rol van de Gemeenschap in de stad en in de kerk.  
Daarna praten we in groepjes door over hoe ons geloof ons motiveert om onze sociale bewogenheid handen en voeten te geven.

Het bezoek wordt afgesloten met een liturgisch moment, waarna we nog kunnen napraten met een hapje en drankje.

Ontmoetingsbijeenkomst RvKA bij de Gemeenschap Sant’Egidio in Amsterdam