foto-links

raamdom-gr

Noodoproep Schoonmaakgroep

Nu we de kerk weer meer en meer gebruiken is aan de schoonmaakgroep gevraagd de schoonmaak van de diverse gebruiksruimten van onze Dominicus weer ter hand te nemen. Deze schoonmaak vindt iedere week op een andere ochtend meestal tussen 9 / 9.30 en 12 uur plaats. Daarmee wordt na een lange pauze weer een start gemaakt. Omdat de geplande jaarlijkse grote schoonmaak niet door kon gaan is afgesproken dat iedere groep de komende tijd een van de grote schoonmaaktaken voor haar/zijn rekening zal nemen.

Wij hebben echter te maken met een afnemend aantal leden van de schoonmaakgroepen en nu doet zich het feit voor dat recent enkelen door een ongeval of ziekte zijn uitgevallen. Je begrijpt, we zijn dringend op zoek naar mensen die voor één keer of meer permanent de schoonmakers willen assisteren dan wel aanvullen. Daarvoor doen we dringend een beroep op jou.

Voor informatie of aanmelding bel of mail:
Riet Nouwens 06-22688682 / email: mnouwens@hetnet.nl
of Hannie Bulsink 06-15428252 / email: hwmkoelm@xs4all.nl  

Alvast veel dank!
namens de schoonmaakgroep,
Riet Nouwens en Hannie Bulsink