foto-links

raamdom-gr

Nieuws van de Taalgroep in Coronatijd

Een kort bericht over hoe de Taalgroep Dominicus momenteel functioneert in deze Coronatijd.

Zoals bekend wordt elke vrijdagochtend Nederlandse taalles gegeven door een achttal docenten in de Spuistraat aan meest on-gedocumenteerde vluchtelingen. Immers, voor hen zijn er geen reguliere mogelijkheden om taalles in Amsterdam te volgen.

Helaas kunnen momenteel de wekelijkse bijeenkomsten geen doorgang vinden en is  onbekend wanneer dit wel weer zal kunnen. We vermoeden: niet vóór juni aanstaande.

Omdat deze wekelijkse bijeenkomsten van groot belang zijn voor deze medemensen -al is het alleen maar voor het sociale contact, dat zij elkaar ontmoeten en dat aandacht aan hen wordt besteed – nemen de docenten regelmatig contact met hen op via telefoon, Whatsapp of sms. Waar mogelijk wordt aangepast cursusmateriaal gestuurd en een enkele docent van de groep die al redelijk vaardig is in de Nederlandse taal, geeft aangepast les via ZOOM (een communicatietool waarbij meerdere mensen zich kunnen aansluiten en elkaar kunnen zien en met elkaar spreken). Het mooie van deze laatste manier van communiceren is, dat zij elkaar kunnen zien en spreken. Het is ontroerend te zien hoe blij zij daarmee zijn.  Helaas is deze manier van communiceren voor de analfabeten en de minder taalvaardige  groepen niet mogelijk.

Ook is het betreurenswaardig dat het ons niet lukt met alle cursisten contact te leggen; het is onduidelijk hoe het met hen gaat in deze moeilijke tijd. We weten dat sommige vluchtelingen moeite hebben om geregeld onderdak in Amsterdam te vinden.

Elke week vergaderen de docenten via ZOOM, voornamelijk om te bespreken wat wij meer kunnen doen voor deze mensen en ook hoe wij om moeten gaan met nieuwe aanwas van cursisten die we in mei/juni verwachten (en hoe wij eventueel verder kunnen gaan als de 1,5 meter overal wordt ingevoerd).

We kunnen ons deze dagen iets beter inleven in de situatie van onze cursisten. We worden ons meer bewust van wat wachten is. We hopen erop en wachten op toestemming/signalen om op termijn ons ‘normale leven’ weer te kunnen hervatten. Onze cursisten weten al heel lang wat wachten is. Sommigen wachten al jarenlang, anderen korter op toestemming ja dan nee om hier ‘een normaal leven’ te kunnen opstarten.

Tot zover de update van de Taalgroep Dominicus.
Namens alle docenten,
Frans Toben