foto-links

raamdom-gr

Nieuwe serie: Woede

Woede en wraak zijn lastige emoties voor velen van ons. We kennen allemaal uit eigen ervaring de destructieve kracht van woede of het heimelijke verlangen naar wraak. We zien dagelijks met lede ogen aan hoe woede en wraak verwoesting zaaien op het wereldtoneel. Van het crimineel geweld in eigen land tot de oorlog in Oekraïne. En dan klinkt af en toe in de bijbel ook nog eens de stem van een toornige God. Hoe moeten we ons tot dit alles verhouden? Kunnen we voorkomen dat woede stolt tot wrok? In onszelf, in elkaar? Is er ook woede die constructief is? Kunnen we onze samenleving zo inrichten dat ressentiment geen voet aan de grond krijgt? En wat moeten we aan met die toornige God?

Leonardo da Vinci, ca 1505 – studie voor de Slag om Anghiari

Zondag 2 okt: De woede als passie
Lezing: Genesis 32:10-13, 23-33
Overweging door Germain Creyghton

In onze door veel emoties geleide samenleving, lijkt woede een steeds grotere invloed te krijgen. Maar wat is woede eigenlijk? Wat is de ‘realiteitszin’ van die heftige passie, die maakt dat we rood aanlopen, de strijd aangaan, in opstand komen? Kan woede redelijk en terecht zijn? In de bijbelverhalen en in de theologische traditie wordt woede op zichzelf niet veroordeeld of geschuwd. Er wordt wel voor gewaarschuwd. Kennelijk staat er iets belangrijks op het spel als deze ‘strijdende’ gemoedsbeweging in ons opkomt. We horen wat woede betekent voor Jacob en vragen ons af wat dat ons nu nog te zeggen heeft.

Zondag 9 okt: God van vergelding
Lezing: Psalm 58
Overweging door Janneke Stegeman

God van vergelding, verschijn in luister, geef de hoogmoedigen hun loon, zegt Psalm 94 En Psalm 58: ‘verheugd is de rechtvaardige als hij vergelding ziet.’ Het idee dat de Levende een God van vergelding is, is moeilijk te verdragen. Dat vond ook de Kroatische theoloog Miroslav Volf. Maar hij was ook getuige van oorlogsgeweld in het voormalig Joegoslavië. Het bracht hem tot de overtuiging dat gelovig leven met ervaringen van grof geweld God vraagt dat vergelding uiteindelijk van God komt.
Ergens, ooit, moeten wie kwaad doen worden gestraft. Toch?

Zondag 16 okt: Vloeken in de kerk.
Lezing: Psalm 22:1-16, Jeremia 15:10-18
Overweging door Rikko Voorberg

Is er ruimte voor woede in de liturgie? In de kerk? Te beginnen bij woede over onrecht, over falende machthebbers, over het kwaad. Maar is er ook ruimte voor woede op God zelf? En kan de grofste vloek uit het Nederlandse taalgebied ook een liturgische tekst zijn? Een gefluisterde, verbijsterde vraag of God misschien dit of dat wil verdoemen? De Bijbelse teksten barsten van emotie, van felle discussies, van diepgevoelde vreugde en hartbrekende pijn. Aan de hand van Jeremia en Jezus gaan we op zoek naar een weg voor woede.

Zondag 23 okt: Het rancuneuze gif
Lezing: Efeziërs 2:26-32
Overweging door Colet van der Ven

Rancune is de mens eigen. En speelt onze tijd weer heviger op. Waarom? Wat zijn de wortels van die boosheid? Hoe ontstaat de rancuneuze mens, wat zijn de kenmerken van een rancuneuze beweging? Hoe kunnen we de potentiële rancune in onszelf en in de samenleving tegengaan?