foto-links

raamdom-gr

Nieuwe serie: Omkeren naar de Levende – kleine profeten in de veertigdagentijd

In deze veertigdagendagentijd luisteren we naar de klokkenluiders uit de oudheid: de twaalf kleine profeten. We laten hun stem horen en laten het resoneren met wat er in onze tijd klinkt aan tegengeluiden, aan oproepen om tot inkeer en ommekeer te komen. Voor de profeten is recht doen, trouw zijn aan het verbond, de manier om je geloof echt serieus te nemen. En is dat niet waar de veertigdagentijd ons toe uitnodigt: om vaste patronen te onderzoeken en op het spoor te komen waar je trouw aan wilt zijn en om samen een begin te maken met de verandering of beweging die daarvoor nodig is. Een omkering, vertragen of juist versnellen?

De profeten geven ook een stem aan God zelf. We zullen horen over de worstelingen van God, die zit te dubben en twijfelen. Ook voor die innerlijke herkenbare tegenstrijdigheden en emoties willen we ruimte maken in deze periode van inkeer en vasten. De inspiratie voor deze diensten komt onder andere uit de nieuwe vertaling met commentaar die Gerard Swüste recent schreef.

‘Die kant op’ © Merel en Frederik Lobbrecht

Aswoensdag 22 feb.: Hoor het woord van de Levende
Lezing: Hosea 14: 2-10
Overweging door Marcel Elsenaar

De teksten van grote en kleine profeten sporen ons aan om met een andere blik naar onszelf en onze wereld te kijken. Op Aswoensdag maken we een soort draai door te stoppen met het normale. Of je nu gaat vasten, wandelen, aandacht oefenen of welke vorm van onderbreken van het vanzelfsprekende, dat maakt niet uit. We maken ruimte voor de stem van de levende, zoals de profeet Hosea het uitdrukt. Je bent uitgenodigd! Laat je aanspreken en ontdek waar je trouw aan wilt zijn.

Zondag 26 feb.: Wij kleine profeten.
Lezing: Hosea 11:1-11
Overweging door Gerard Swüste

Hosea beleeft aan den lijve wat ontrouw is. Hij begrijpt maar al te goed hoe God zich moet voelen, nu de mensen in het Noordrijk Israël een beeld aanbidden als hun God, nota bene het beeld van een kalf zoals ooit bij de Sinaï. Het beeld wordt door de koning toegesproken met de woorden: ‘Dit is uw God die u uit Egypte heeft geleid’. God is woedend op zijn mensen, zoals Hosea woedend is op zijn vrouw. Maar er is een andere kant. Hosea houdt zielsveel van zijn vrouw, zoals God zielsveel houdt van zijn mensen. Kunnen woede en liefde samengaan?

Zondag 5 mrt.: Kleine profeten, grote mensen.
Lezing: Jona 2: 1-11
Overweging door Mounir Samuel

Hij weigerde naar Nineve te vertrekken, die rebelse Jona. Wij zijn niet anders en gedragen ons ook vaak als koppige Jona’s van het Nineve van deze tijd. We zullen wel in actie moeten komen, voor het water ons echt aan de lippen staat en er niet genoeg walvissen zijn om ons nog te redden.

Zondag 12 mrt.: Kleine profeten, vuile handen.
Lezing: Amos 7: 10-17
Overweging door actievoerders in de klimaatcrisis en Eva Martens

Als kind hebben de meesten van ons geleerd – soms door schade en schande – om ons aan de regels te houden. De regels zijn er immers in het belang van iedereen.
Toch zijn er ook mensen die zich in een groter belang genoodzaakt voelen om ongehoorzaam te zijn. Klimaatacties leverden in de media veel discussie op. Vragen als: ‘Mag je een schilderij in een museum beschadigen om aandacht te vragen voor het klimaat?’ ‘Is deze wijze van aandacht vragen effectief?’ domineerden het gesprek rond de klimaatcrisis. Maar wat beweegt deze actievoerders tot dergelijke en andere soorten van ongehoorzaamheid, wat is het grotere dat hen drijft? En hoe houden ze het vol? En zouden we eigenlijk allemaal ongehoorzamer moeten zijn?

Zondag 19 mrt.: Kleine profeten, boze mannen
Lezing: Maleachi 2: 10-17
Overweging door Janneke Stegeman

De kleine profeten zijn regelmatig boos. Vast en zeker is die woede deels rechtvaardige woede. Woede die wordt opgewekt door onrecht en ons kan inspireren. Het is verleidelijk en gevaarlijk profeten van toen en nu heilig te verklaren, als de tegenstanders van het establishment. Nu zijn deze twaalf profeten twaalf mannen. Wij lezen hun woorden in een tijd waar boze, gekrenkte, ‘entitled’ mannen op verschillende plekken opduiken. Wat gebeurt er als we deze profeten óók zo lezen, als boze mannen?
In deze dienst vindt het ritueel van de handenwassing plaatst.

Zondag 26 mrt.: Kleine profeten – Kinderdienst
Lezingen uit Habakuk 1 en Micha 4
Overweging door Arjan Broers

Soms snap je niets van de wereld en niets van God. Zeker als er zo veel is dat niet klopt, waar je boos of verdrietig van wordt. Stop het niet weg, zeggen de kleine profeten tegen ons, grote mensen en ook kinderen. En ook zeggen ze: houd niet op met dromen van een andere wereld, een wereld naar Gods hart. Droom er samen van, dan komt het dichterbij.

Zondag 2 apr.: Palmpasen
Overweging door Henk Hillenaar
Donderdag 6 apr. 20:00u: Witte donderdag
Overweging door Eva Martens
Vrijdag 7 apr. 20:00u: Goede vrijdag
Gebed door Marcel Elsenaar
Zaterdag 8 apr. 21:00u: Paaswake
Overweging door Arjan Broers
Zondag 9 apr.: Paasmorgen
Overweging door Janneke Stegeman