foto-links

raamdom-gr

Nieuwe serie: Hoor je mij?

Timothy Schmalz – Jesus begging

Veertigdagentijd 2020: Verhalen uit het dal van diepe duisternis

Tijdens deze veertigdagentijd gedenken we in de liturgie de vele manieren waarop mensen hun nood, hun wanhoop, hun eenzaamheid uitroepen in de hoop gehoord te worden. Zoals in de psalmen regelmatig deze stemmen klinken en ons bekend voor kunnen komen. Donkere psalmen, waarin soms, opeens, een antwoord gehoord wordt, Waar midden in een donkere nacht het licht  – soms even – zichtbaar wordt.

Juist het dal van diepe duisternis is vaak de vindplaats van geloof en de ervaring van de kracht die dat je geven kan. ‘God fluistert in ons geluk, maar hij schreeuwt in ons lijden’, schreef C.S. Lewis ooit. Maar allereerst is er de ervaring van het lijden, de wanhoop, de vraag hoe om te gaan met een situatie waarin je je vooral uitzichtloos, machteloos, hopeloos voelt.

In onze tijd met haar sterke geloof in maakbaarheid voelt het al snel als je eigen tekortkoming als je in deze situatie terechtkomt. Maar is het lijden niet van alle tijden, en zouden we niet meer moeten spreken over wat ons door een dal heen kan helpen? Hoe we hierin ook samen zijn, met in het achterhoofd de verhalen van de bijbel, die er – soms even – een ander licht op werpen.

Woensdag 26 februari – Aswoensdag

Lezing Psalm 23
Overweging: Marcel Elsenaar

Zondag 1 maart – De profundis – uit de diepte roep ik u!
De Ierse schrijver Oscar Wilde wordt in de jaren tachtig van de negentiende eeuw tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege homoseksualiteit. Vanuit de gevangenis schrijft hij een lange brief vol bittere verwijten, zelfbeklag maar later ook steeds meer zelfreflectie aan zijn jonge minnaar. Dit epistel, gerekend tot de grootste briefliteratuur, is uitgegeven onder de titel De profundis, uit de diepten, een verwijzing naar de gelijknamige psalm 130. Een verhaal over einde en nieuw begin. Over duisternis en morgenrood.

Lezing: Oscar Wilde: De profundis
Overweging: Colet van der Ven

Zondag 8 maart – Steeds opnieuw moeten beginnen
Hoe kwetsbaar en machteloos zijn we als we mensen dicht bij ons zien worstelen met het leven. De vraag ‘hoor je mij?’ krijgt een dubbelklank in het zorgen voor een ander. Wat helpt je om het vol te houden? Aan de hand van gedichten van Marnix Niemeijer luisteren wij, horen wij hoe hij met zijn dochter meeleeft en houvast vindt voor zijn zorgen. Hoe rijmt zijn gedicht met het verhaal van de vader die zijn zieke zoon bij Jezus en de leerlingen brengt?

Lezing: Marcus 9, 14-29
Overweging: Marcel Elsenaar

Zondag 15 maart – De vele stemmen die roepen ‘Hoor je mij? – LUISTERDIENST
‘Hoor je mij’ – dat roept ook de vraag op hoe we omgaan met de duisternis van anderen. Of we in staat zijn om te luisteren naar stemmen uit een duisternis die we niet uit eigen ervaring kennen. Er zijn geen mensen zonder stem, enkel stemmen die we liever niet horen, schreef de Indiase activiste en schrijfster Arundhati Roy. Dat is vast wel herkenbaar. Er zijn veel stemmen die roepen om recht, om een luisterend oor, om een andere wereld. Je moet wel God zelf zijn om die allemaal te kunnen horen zonder overspoeld te worden. Elia leerde de stem van de Levende onderscheiden. Misschien kan dat verhaal ook ons oor richten en onze gehoor verscherpen.

Lezing: 1 Koningen 19
Overweging: Janneke Stegeman

Zondag 22 maart – Storm op het meer – storm in de ziel – LUISTERDIENST
Vlak voor het Joodse paasfeest beleven Jezus’ leerlingen momenten van duisternis en hevige angst wanneer ze na het wonder van de broodvermenigvuldiging het meer opgaan, het daar begint te stormen en ze Jezus over het kolkende water zien  lopen. Met een ‘Wees niet angstig, ik ben het’, stelt hij ze gerust, maar direct hierna spreekt hij de mysterieuze woorden over brood dat zijn lichaam en wijn dat zijn bloed is. Door dit alles wordt de vraag ‘wie is deze Jezus?’ er bij de leerlingen alleen maar indringender door. Leeft die vraag ook bij ons nog?
In deze dienst vindt het ritueel van de handenwassing plaats.

Lezing: Johannes 6
Overweging: Henk Hillenaar

Zondag 29 maart – Stemmen uit de psychiatrie – LUISTERDIENST
‘Hoor je mij?’ Het is een vraag die – in vele varianten – klinkt in de kamers, separeerruimtes en op afdelingen van een psychiatrisch ziekenhuis. Dat kan een vraag zijn aan de Levende. Hoor je mij, ben je er, ook in deze wanhoop en duisternis; in dit zoeken naar hoop en naar licht? Maar het is ook een appel aan verpleegkundigen, behandelaars en, vanochtend, aan ons. Hoor je mij? Wil je mij horen? Wil je horen van mijn worsteling met wanhoop, vertwijfeling, angst en machteloosheid? Deze zondag luisteren we naar stemmen uit de psychiatrie. Stemmen die spreken van sporen van de Levende in hun bestaan.

Overweging: Remco Graat