foto-links

raamdom-gr

Nieuwe serie diensten: Wees heilig want ik ben heilig

‘Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is.

Wees heilig want ik ben heilig.’

1 Petrus 16

‘Laat je vernieuwen door de Geest, ondanks alle tegenslagen en gefaalde pogingen.’

Paus Franciscus, exhortatie Gaudete et Exultate, april 2018

Na het Pinksterfeest worden we uitgenodigd om te speuren naar de transformerende werking van Gods Geest in ons leven. Het helpt om te kijken waar we in onszelf en om ons heen al sporen van de geest aantreffen, en te kijken hoe we daar in kunnen oefenen. Heel praktisch. De recente oproep van paus Franciscus om zelf heilig te worden biedt daarvoor goede handvatten. Heilig leven betekent voor hem niet ‘perfect leven’, maar vooral om met je eigen falen en fouten te leven en te blijven voortgaan met God’s liefde voor ogen.

Heilig worden klinkt  aanmatigend, totdat je je realiseert dat het draait om  trouw zijn, en steeds meer worden, aan je diepste wezen, in het  alledaagse leven. Waar je samen met anderen leeft en zorgt. Waar je je eigen plek inneemt als deel van het geheel. Niemand wordt in zijn eentje verlost, maar God trekt ons naar zich toe in de verbondenheid van gewone mensen. In allerhande vormen van gemeenschap worden wij voortdurend uitgenodigd om te doen wat goed is.

Deze zondagen zullen we verhalen lezen die ons een blik geven op verschillende concrete uitnodigingen om onszelf te oefenen in  ‘meer van het goede’, zoals uithoudingsvermogen, geduld en zachtheid, vreugde en gevoel voor humor, onverschrokkenheid en hartstocht, de gemeenschap en het gebed.

zondag 3 juni              Alledaags heilig

De kern van heiligheid ligt volgens paus Franciscus niet besloten in vroomdoenerij maar in geleefde compassie. Niet het eigenbelang vooropstellen maar bijdragen aan het goede leven voor allen. Geen geringe eis. Kunnen we dat wel? En hoe doe je dat? In de film Maria Magdalena en de brief van Paulus aan de Romeinen krijgen we waardevolle tips.

Lezing: Romeinen 12, 1 – 8

Overweging: Manuela Kalsky

 

zondag 10 juni            Als christenen zijn wij geroepen heilig te worden, aldus Paus Franciscus. Dat klinkt gewichtig. Maar volgens de Paus is het licht; iets dat vreugde zou moeten brengen. Bovendien wordt je slechts heilige in het leven zelf, niet door gebed of studie alleen. Het is een levenslange oefening in spontaniteit. Laten we vanochtend (opnieuw) beginnen.

Overweging: Eva Martens

 

zondag 17 juni            Heilige familie

Vanouds in de heilige familie, het kerngezin waarin Jezus geboren wordt, voorwerp van bijzondere devotie. Toch is met dit gezin van alles aan de hand, zoals met haast elk gezin in de bijbel. Bestaat de heilige familie eigenlijk wel, kun je je afvragen. En is dat verontrustend of ook troostrijk ?

Lezing: Genesis 16 en Mattheus 2

Overweging: Juut Meijer

Vandaag brandt de INLIA Kaars in de Dominicus.  INLIA ( Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Opgericht in 1988. Al 30 jaar is deze organisatie dienstverlenend, en dat is een goed moment om dit werk in het licht te zetten. Hiertoe is er een kaarsenestafette vanuit INLIA Groningen het land in gegaan. De grote INLIA-kaars brandde op 13 mei jl in de Keizersgrachtkerk. Waar andere kerken weer kleinere kaarsen konden ontsteken. Twee vertegenwoordigers van de Dominicus waren aanwezig en namen deze kaars mee. Vandaag zal die kaars weer branden. Zo worden verbindingen gelegd tussen gemeenschappen ter aanmoediging van kerken, instellingen, de plaatselijke politiek en vrijwilligers om te blijven werken aan een rechtvaardig bestaan voor vluchtelingen. Zie ook: www.inlia.nl

 

zondag 24 juni            Slotdienst van het seizoen 2018 – 2019

In deze dienst worden 4 kinderen gedoopt.

Overweging: Janneke Stegeman