foto-links

raamdom-gr

Nieuwe leden werkgroep Diaconie gezocht

U bent misschien op zoek naar een activiteit binnen de Dominicus en wil graag nieuwe mensen ontmoeten. Dat kan bij de werkgroep Diaconaat, want deze  werkgroep zoekt nieuwe leden.

De werkgroep Diaconaat initieert, organiseert, coördineert en evalueert diaconale activiteiten binnen de Dominicus. De werkgroep probeert een klankbord te zijn voor allerlei groepen die zich bezig houden met diaconale activiteiten, zoals de Wereldwinkel, Amnesty werkgroep, Werkgroep Solidariteit, de Taalgroep.
Daarnaast houdt de werkgroep contact met o.a. het Wereldhuis, Stichting Migrant Moeder en Kind en Team Kerkbed. Ook nemen we deel aan overleggen in de Binnenstad en de taakgroep Vluchtelingen.
Als het weer mogelijk is worden er twee keer per jaar platformbijeenkomsten voor alle diaconale groepen in de Dominicus georganiseerd.

Op dit moment bestaat de werkgroep uit 4 leden. Graag zouden we er 2 leden bij krijgen.

Door Corona kunnen we op dit moment elkaar niet ontmoeten. We vergaderen eens in de zes weken via Zoom maar we hopen dat we spoedig elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten.

Wilt u meer weten of u aanmelden? dan kun u bellen met de voorzitter, Herman Huijmans ( telefoonnummer te krijgen via het secretariaat) of stuurt u een email naar wgdiaconaat@dominicusamsterdam.nl