foto-links

raamdom-gr

Advent en kerst 2018

Natuurlijk niet. Hopelijk wel.

Iemand stelde aan Niek Schuman de vraag of het goed komt met deze wereld. Natuurlijk niet, zei hij. Hopelijk wel.

Die vraag ging nog jaren lang met hem mee: was er nog meer op te zeggen? Het resulteerde in een boek over hoop: ‘Dat ding met veertjes. Hopen door alle kwaad heen.’

Dit boek is de aanzet tot deze Adventsserie.

In de wereld van alledag kunnen we soms niet anders denken dan dat het gewoon helemaal mis gaat. De eerlijkheid gebiedt ons dat te zeggen: de realiteit is er een van onrecht, machtsmisbruik, ziekte, dood.

Er zit een grote spanning tussen hoe de wereld er aan toe is en de andere werkelijkheid van de hoop.

Wie hoopt ontkent niet de platte en pijnlijke realiteit, maar is in staat voorbij de grenzen van het zichtbare te kijken. Hoop is profetisch, creatief en schept toekomst. Het maakt dat we ons opnieuw naar die toekomst durven uitstrekken.

Hoop heeft niet te maken met gerustgesteld worden. Of met optimisme. Hopen betekent niet de werkelijkheid afdekken zodat je de narigheid even niet ziet. Hoop kan tevoorschijn komen waar we eerlijk durven zijn over wat er is in onze leven en in deze wereld. Het leven is anders bedoeld, zegt de hoop. Waar we in liefde, in oprechtheid en verzet betrokken zijn op elkaar en op de wereld beklemtonen we dat. En in wat we zingen, in poëzie. Daar wordt hoop voelbaar.

Die twee werelden – die van de harde werkelijkheid en die andere ons dragende werkelijkheid van de hoop –  zijn niet zomaar samen te voegen. Ze staan niet naast elkaar. Eerder is hoop van een ander niveau en we weten niet altijd hoe we dat niveau kunnen bereiken. Hoe we de hoop levend houden.

In deze serie zoeken we daar naar aan de hand van Bijbelse figuren die iets hebben gezien van wat hoop is en hoe het ons draagt: Jakob, Mozes, Maria en Simeon. Kan voor ons zichtbaar worden wat zij zagen?

 

Zondag 2 december, 1e Advent. De ware Jakob

In de nacht vecht Jakob met een man. Jakob, meester in list en bedrog, laat zich niet overmeesteren. Hij laat zijn ware gezicht zien. Als de zon opkomt weet hij zich gewond, maar vooral gezegend. Hij krijgt een nieuwe naam, Israël, want hij heeft met God en mensen gevochten. Durven wij in onze nacht zo’n gevecht aan en op wat voor zegen durven we dan te hopen?

Lezing: Genesis 32: 23-32
Overweging door Gerard Swüste

 

Zondag 9 december, 2e Advent. Mozes: met ongebroken oog

Mozes is een man van onderweg. Aan het eind van zijn leven mag hij vanaf een hoge berg in de verte het Land zien waarheen hij zijn mensen is voorgegaan. Hij mag er niet in. Hij is de man van het zicht vanuit de verte. Niet de man van het resultaat. De man van gebed: van ‘geloven’ en ‘hopen’. Wij zijn allemaal als Mozes: levenslang onderweg. Ons levenspad loopt meestal anders dan we verwachtten of verbeeldden. Zien in de verte, met ongedimde blik zonder dat we weten hoe het uit zal pakken. Is dat een beangstigend perspectief of juist bevrijdend?

Lezing: Deuteronomium 34
Overweging door Claartje Kruijff

 

Zondag 16 december, 3e Advent. Maria: de gezongen revolutie (zondag Gaudete)

Misschien wel het mooiste gezang over hoop in de Bijbel is Maria’s Magnificat. Ze bezingt er haar persoonlijke hoop die wordt tot hoop voor het gehele volk, tot revolutionaire hoop : de rijken met lege handen, en de armen in overvloed. Dat is mogelijk omdat het kind in haar de vrucht is van Gods Geest, dezelfde Geest die in den beginne uit de chaos licht te voorschijn riep, en land en tenslotte ook zeer goede mensen. Dat kan en zal de Geest ook nu weer bewerkstelligen

Lezing: Lucas 1:39-56
Overweging door Henk Hillenaar

 

Zondag 23 december, 4e Advent. Simeon laat los

De oude Simeon ziet in een pasgeboren baby zijn levenslang meegedragen hoop vervuld. Nu kan hij gaan in vrede, zingt hij zelfs. Vol overgave is die Simeon. En wij? Kunnen wij het nog, ons zo hoopvol met dat kind verbinden?
Dienst met inloopkoor en een samenwerking met het Genetic Choir – waarvoor op 6 december een workshop is georganiseerd en u uitgenodigd bent: zie hier de uitnodiging.
Lezing: Lucas 2: 25-35
Overweging door Janneke Stegeman

 

Maandag 24 december, Kerstavond, 2 diensten
(Voor deze diensten worden toegangskaarten verkocht.)

      19.00u Overweging door Eva Martens

Tijdens de dienst van 19.00u, voor jong en oud, is er opvang voor de kinderen tot ca 6 jaar. De oudere kinderen zijn welkom in de dienst en kinderen zullen ook bijdragen aan de dienst.

      22.30u Overweging door Germain Creyghton

Tijdens de dienst van 22.30u zal klinken: “Belofte van toekomst”, een woorddienst voor kerstavond, een samenspel van zang, muziek en gesproken teksten, geschreven door Frank Ploum en Arjan van Baest.

 

Zondag 30 december, Serie Levensfasen: Winter
Overweging door Ko Bordens

Zondag 6 januari, Driekoningen
Lezing: Matteus 2
Overweging door Juut Meijer