foto-links

raamdom-gr

Mirjam Wolthuis op Radio 5

Woord op zondag, iedere zondag van 9 tot 9.30 uur. De uitzendingen zijn niet langer online beschikbaar.

Van 6 oktober tot en met 24 november verzorgt Mirjam Wolthuis de serie ‘Zing, vecht, huil … en bid.’

Op 6 oktober was het thema ‘Zoals een hert’.

Op 13 oktober was het thema ‘Geroepen worden’.

Op 20 oktober was het thema ‘Smeken en bidden’.

Op 27 oktober was het thema ‘Hier ben ik’.

Mirjam Wolthuis, pastor in de Dominicusgemeente Amsterdam

De serie loopt van 06.10.2013 tot en met 24.11.2013

Een deel van de liederen wordt uitgevoerd door het Dominicuskoor o.l.v. Michiel Rozendal, organist Thom Janssen.

INHOUD:

In de opsomming van het lied van Ramses Shaffy, waar de titel van deze reeks voordrachten aan ontleend is, staat ook de oproep om te bidden. Hoewel Shaffy in die tijd met enige onregelmaat in de Dominicus in Amsterdam kwam, is onbekend wat hij onder dat bidden verstond. In de sfeer van dit lied wordt wel duidelijk dat bidden om inzet vraagt. Hartstocht misschien zelfs. Net als zingen, vechten, huilen, lachen, werken en bewonderen. Allemaal acties die je niet halfslachtig verondersteld wordt te doen.

Bidden is in deze tijd van ontkerkelijking en weerstand tegen al te formele religie nogal beladen geraakt. Het is een ongemakkelijk woord geworden om te bezigen. Want impliceert het dat je in een persoonlijke God gelooft, terwijl een ‘iets’ toch veel gangbaarder is tegenwoordig? Bidden als ‘spreken met God’ roept de verdenking van naïviteit op. Dan liever met elkaar te spreken over meditatie of mindfulness of bezinning. Is er verschil? Of is het vooral een kwestie van traditie en taal?

Feit is dat het bidden nooit is opgehouden. Niet in kerken of kloosters, en ook niet door individuen thuis of onderweg. Want bidden is meer dan je uitspreken alleen. Het is ook zwijgen. En leven. Daarover gaan de volgende vieringen en overwegingen.