foto-links

raamdom-gr

Lockdown 15 december t/m 20 april

Lieve Dominicusbezoekers,
Het zal u niet zijn ontgaan zijn dat premier Rutte afgelopen maandag een lockdown heeft afgekondigd met ingang van vandaag, 15-12-2020.
Dit heeft ook grote gevolgen voor de Dominicus. De Coronawerkgroep, waarin Beleidsraad, Beheercommissie, Liturgisch Team, pastores, musici, secretariaat en verhuur vertegenwoordigd zijn, heeft het volgende besloten, met een zwaar hart.

  • De vieringen vanaf nu tot en met zondag 17 januari 2021 -UPDATE: verlengd t/m 20/4 ! – zijn – helaas – zonder bezoekers. Alleen de medewerkenden aan de viering zijn in de kerk aanwezig.
  • Er vinden gedurende de hele periode live vieringen vanuit de Dominicus plaats, die echter uitsluitend online te volgen zijn in beeld en geluid. Wie moeite heeft met de techniek wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat via mail.
  • Aan de vieringen wordt de komende periode extra veel zorg besteed, inhoudelijk en muzikaal. De streaming-techniek is geoptimaliseerd.
  • De kerstviering is donderdag 24 december vanaf 20.00 uur via de stream te volgen. Hieraan zal medewerking worden verleend door kinderen en tieners. Enkele jongeren zullen musiceren. Bent u er online bij? dominicusamsterdam.nl/luister
  • Het Open Huis kan niet doorgaan. De Werkgroep Open Huis zal wel een activiteit voor dak- en thuislozen organiseren via een uitgiftepunt buiten, maar ook deze activiteit zal in verband met de lockdown heel klein worden gehouden.
  • De groepen kunnen helaas in de periode tot en met 15 maart 2021 niet bij elkaar komen. Hen wordt geadviseerd om online ontmoetingen te realiseren. Wie daar hulp bij nodig heeft, kan contact opnemen met het secretariaat (via mail).
  • De openstelling van de kerk op vrijdag- en zondagmiddag komt te vervallen.  
  • Verhuuractiviteiten met bezoekers kunnen niet doorgaan in de komende periode.
  • Wilt u contact opnemen met een mede-Dominicusbezoeker maar heeft u de contactgegevens niet, dan kan het secretariaat u daarbij helpen.
  • Wilt u contact met de contactgroep of pastores? U vindt de contactgegevens hieronder!

Gelukkig blijven we met elkaar verbonden, via de vieringen, via de online activiteiten en contacten van de werkgroepen en de pastores en via onderlinge contacten.
Let u een beetje op uzelf en op elkaar?

We wensen u ondanks al deze beperkingen van harte een heel goede en gezegende kerst en nieuwjaar toe!
De Coronawerkgroep

Voor contact met de pastores of de contactgroep:
Juut Meijer: 020-7550045 of juutmeijer@gmail.com
Eva Martens: 06-21197916 of evamartens@dominicusamsterdam.nl
Arie Kempkes (contactgroep): 06-47452143, 0287-327219

(afbeelding: Gerard Honthorst – Aanbidding)