foto-links

raamdom-gr

Kerstlunch met vluchtelingen

Kerst: Vluchtelingenlunch op 27 december

In de Dominicus willen we zondag 27 december nóg een keertje Kerst vieren. Vluchtelingen opgevangen in de noodopvang in Amsterdam zijn hartelijk welkom om de kerstsfeer te voelen in de Dominicus, elkaar te ontmoeten en samen te lunchen. Help je mee? Aanmelden en ideeën graag bij: gjmeijerhof@upcmail.nl

In verband met de toeloop van vluchtelingen in Amsterdam is het plan ontstaan een lunch te organiseren op de zondag na het Open Huis. Vluchtelingen werk Amsterdam wil graag meewerken/denken en is erg enthousiast. Vluchtelingenwerk Amsterdam regelt het vervoer van de opvanglocaties naar de Dominicus. Er worden regelmatig activiteiten opgezet voor de mensen in de noodopvang. Om enig zicht te krijgen op de belangstelling voor een activiteit worden intekenlijsten bijgehouden. Dat geeft wat houvast, maar op het laatste moment kan er “altijd” nog wat tussen komen.Slechts een klein deel van de populatie spreekt goed Engels (20 %) , zo’n 70 % Arabisch (maar verstaat vaak nog wel wat Engels) , de rest Eritrees (naast moedertaal vaak alleen wat Engels) Om een beetje te kunnen communiceren zijn in ieder geval tolken nodig. Vluchtelingenwerk zal voor 10-12 tolken zorgen.

Geen dienst op de 27-ste, maar wel als u dat leuk vindt een gezamenlijk maaltijd met in Amsterdam verblijvende vluchtelingen.