foto-links

raamdom-gr

Het licht van Johannes: Serie diensten over de eerste Johannes-brief

Dit seizoen begint met hernieuwde kennismaking met kernwoorden die door de christelijke traditie worden hooggehouden. Liefde, licht en waarheid tegenover ruzie, verwarring en leugenachtigheid. Deze woorden lichten als bakens op in de eerste brief van Johannes. Die brief gaan we integraal lezen.

Deze tekst, die wellicht een rondzendbrief was, geeft bondig de theologie van Johannes weer. Hij werd geschreven in een tijd waarin de koers van die eerste gemeenten nog in ontwikkeling was. Dus ontstaat er discussie over wat fundamentele uitgangspunten voor deze Jezusbeweging zijn, welke niet. Is God, waar wij deel van uit maken, alleen op het spoor te komen via Jezus? Heeft verzoening ook betrekking op mensen met een fundamenteel andere levensvisie? Of moet je ergens een grens trekken? En hoe zit het nu eigenlijk met onze eigen zonden? Kunnen we dat woord nog gebruiken zonder de lading die er sinds de kerkvaders is ingelegd? Boven alle vragen uit die deze brief kan oproepen willen we ons laten inspireren om ‘in elkaar en in God te blijven’ (bv Joh 2, 24). Want verbondenheid in liefde is waar het bij Johannes steeds weer op aan komt.

Kortom, we schuwen de grote thema’s niet maar zullen ze herijken en dicht bij het leven van alledag brengen. Opdat er nieuw licht valt op de vraag wat ons inspireert en handvatten geeft voor ons bestaan in de samenleving van nu.