foto-links

raamdom-gr

Herziene structuurnota 2010-2020

De Beleidsraad heeft onlangs het concept van de herziene structuurnota besproken en goedgekeurd. Deze nota, die dateerde uit 2010, was aan herziening toe, en dat proces is nu voorlopig voltooid. De ‘Structuurnota Organisatie en Structuur van de Dominicusgemeente Amsterdam 2020’ ligt nu voor ter lezing. De voorzitters van de werkgroepen ontvangen een papieren exemplaar evenals de deelnemers aan het Halfjaarlijks overleg van externe deskundigen, die van buitenaf meepraten over ons kerkzijn.

Het is de bedoeling dat de nota besproken wordt in de werkgroepen Pastoraat, Diaconaat, Beheer en in het Liturgisch Team, en ook in het Najaarsoverleg, waarin een brede afvaardiging uit alle groepen en groepjes binnen onze gemeente bij elkaar komt. Indien mogelijk zal er een gemeentebijeenkomst georganiseerd worden over dit document, dat de structurele basis van onze gemeente vormt, maar of dat kan hangt van de huidige coronasituatie af. De nota is te downloaden voor ieder die mee wil lezen. Er wordt een leeswijzer bijgeleverd zodat u meteen kunt zien waar de veranderingen aangebracht zijn

Klikt u
hier voor de Leeswijzer
en
hier voor de Structuurnota 2020 ( – waar de leeswijzer voorlopig in bijgesloten is – achterin)

Op aanvraag kan het secretariaat zorgen voor een papieren exemplaar, mail daarvoor naar secretariaat@dominicusamsterdam.nl.


Reacties op de tekst kunt u tot uiterlijk 15 december a.s. doorgeven aan de secretaris van de beleidsraad, Joanne Kruijswijk Jansen via: jhkj3@xs4all.nl