foto-links

raamdom-gr

Grondwoorden

Iedereen heeft ankerpunten nodig. Om troost, houvast en inspiratie uit te putten in ons persoonlijk leven en ons maatschappelijk bestaan. Zulke ankerpunten zoeken we op vele manieren, ook in de kerk. Ze vormen zelfs een belangrijke reden om er te komen.

Toch is het niet altijd gemakkelijk te zeggen welke die ankerpunten zijn. Wat is dan dat houvast, die richting of die troost die ons daar geboden wordt? Nu maar zo weinig mensen naar een kerk gaan, vinden we het niet altijd makkelijk te zeggen waarom wij er wel komen en wat we daar vinden. We verontschuldigen ons of draaien erom heen, omdat we het zelf ook niet altijd weten. Toegegeven, dat ook niet alles in woorden te vatten is.

In deze serie willen we proberen zulke ankerpunten of grondwoorden naar voren te halen en voor onszelf te verhelderen. Zonder te pretenderen volledig te zijn – er zijn er natuurlijk nog veel meer – kozen we er zeven uit. Geformuleerd in eigentijdse taal, omdat die thema’s natuurlijk niet aan kerk of geloof gebonden zijn, maar belangrijk voor iedereen. Tegelijk zijn de woorden die we kozen ook basiswoorden in de christelijke traditie. We hebben er verhalen over en we zingen ervan. De Schrift geeft er richting en inhoud aan. Daarom willen we ze tegen het licht van de verhalen van het oude en nieuwe testament houden. Terwijl we ook eigentijdse bronnen tot klinken willen brengen.

De tijd na Pasen is traditioneel een periode van houvast verliezen en die gaandeweg hervinden. Jezus die er niet meer is, die tegelijkertijd in mensen voortleeft in herinneringen, woorden en verhalen. En zo in mensen verschijnen en gebeuren, wakker geroepen en verder leven kan. Opstaan. Het spannende aan dit opstandingsverhaal is dat het ons aanzet ook zelf houvast te vinden en grond onder onze voeten te zoeken.

We willen deze weken tussen Pasen en Pinksteren overdenken, wat deze woorden ons te bieden hebben, hoe ze ons inspireren, adem geven en kunnen openen naar nieuw leven. Zeven kernthema’s uit de bijbel en de christelijke traditie die ons iets zeggen over onze opdracht en bestemming. Woorden om op te staan, in de dubbele betekenis van het woord, die grond onder onze voeten zijn. Grondwoorden.

Dienstenserie na Pasen t/m Pinksteren 2013