foto-links

raamdom-gr

Goede Week 2023 – Dwars door alles heen

In de Goede Week komt alles samen. Hoop op toekomst, vriendschap en verraad, verlangen naar bevrijding, onbegrijpelijk lijden, wanhoop en dood. En: nieuw leven, van God weet waar.
Op verschillende momenten in deze week vertellen we elkaar oude verhalen, waarmee we een ander licht laten schijnen op ons leven nu. En we verwonderen ons.
Kom met ons meevieren, met je stilte, je aandacht, je stem.
Leidraad is dit jaar het evangelie van Lucas.

Zondag 2 april: Palmpasen – Hosannah, Zoon van David!
Lezing Lucas 19: 28-39
Overweging door Henk Hillenaar

Het evangelie van Palmzondag vertelt, heel onverwacht maar daarom veelbetekenend, dat Jezus zich laat toejuichen als ‘Koning die komt in de naam van God’ en vrede op aarde brengt. Wat engelen bij zijn geboorte zongen klinkt, nu zijn dood nabij is, uit de mond van zijn volgelingen. Hun gejuich zal niet lang duren.

Donderdag 6 april: Witte Donderdag – Dwars verbinden
Lezing: Lucas 22: 7-35
Overweging door Annigje Bos

Aan het einde van zijn leven geeft Jezus een bijzonder gebaar mee als erfenis. Het delen van brood en wijn koesteren wij wekelijks als een vanzelfsprekend en liefdevol onderdeel van onze gemeenschap geworden. Maar in oorsprong is het een veel onvanzelfsprekender en dwars gebaar.
Jezus viert Pesach, het feest van Gods trouw en bevrijding uit Egypte. Hij deelt brood en wijn met zijn vrienden, onder wie ook zijn verrader. Ook Judas hoort blijkbaar bij het ‘lichaam van Christus’. Vaak wordt gezegd dat Jezus’ lijden en dood het kwaad in de wereld aan het licht brengt, maar de paascyclus opent juist met een verhaal van dwarse verbinding.

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag – Aanwezig zijn onder het kruis
Lezing Lucas 23: 1-48
Gebed door Marcel Elsenaar

Hoe moeilijk is het om de lijdende(n) te zien en je machteloos te voelen. Hoe kan het dat we deze dag ‘goed’ zijn gaan noemen? Welk goede boodschap kan juist in het samen laten klinken van het lijdensverhaal voor ons oplichten? Op Goede vrijdag bidden wij aan het kruis en huldigen dit met bloemen.

Zaterdag 8 april: Stille Zaterdag – Tot leven geroepen
Lezingen uit Genesis 1, Psalm 114, Lucas 23:46 – 24: 6
Overweging door Arjan Broers

In het donker van de nacht zegenen we licht en herinneren we ons hoe het begon: Schepping, bevrijding, verlossing. Hoe het in zekere zin steeds weer begint, en hoe wij mee kunnen doen. Hoe we steeds opnieuw tot leven worden geroepen.

Zondag 9 april: Pasen – Dit wonderlijke leven
Lezingen: Lucas 24: 1-12 en Exodus 14: 19-29
Overweging door Janneke Stegeman

Misschien voelen wonderen als iets voor een ander type mensen, of voor meer gevorderde gelovigen. Toch is er een wonder waar we allemaal in delen: het wonder dat we leven. Enkel al dat we er zijn.
En in dat leven doen we ervaringen op met het duister, en soms ook met uit het duister te voorschijn komen. Opnieuw tot leven komen als het ware. In de Bijbel staan ook veel van dat soort verhalen, zoals dat van de tocht van de Hebreeërs door de Rode Zee. Alsof ze door de dood heengingen. Deze Paasmorgen zetten we ervaringen van opstaan in het licht.
Ook wordt gedoopt.