foto-links

raamdom-gr

Goede week 2020

We hadden ons deze dagen anders gedacht. Zoals we gewoonlijk toeleven naar het einde van de Veertigdagentijd, zo is het deze tijd niet.

Onze gedachten gaan uit naar het koor, dat gewoonlijk zo eindeloos aan het oefenen is – wat hebben ze nog mooi gezongen in die eerste meeluistervieringen, toen het nog kon. We missen ze wel en ook zelf zullen ze de vieringen die in de Paastijd tot een hoogtepunt komen, vast missen.

We gaan de Goede Week in, te beginnen met aanstaande zondag, Palmpasen. Op deze zondag waar het verhaal van de Intocht in Jeruzalem waarin de mensen hoopvol Jezus toejuichen en met palmtakken verwelkomen, vindt nu zoals gepland een kinderdienst plaats. Aan deze dienst werd al gewerkt toen de vieringen nog gewoon door konden gaan. er is een aangepaste vorm gevonden die we u graag laten horen. Hopelijk kan jong en oud zich laten meenemen in dit verhaal. Laat kinderen en kleinkinderen aanschuiven.

Daarna gaan we op weg naar Pasen. Een meditatieve Witte Donderdagviering is te beluisteren op donderdag om 20 uur.

Goede Vrijdag hopen we vanuit de kerk uit te kunnen uitzenden. Niet met de aanvankelijk aangekondigde musical De Lastpost, die we voor een ander jaar bewaren, maar als vanouds zal het lijdensverhaal gelezen worden door Mirjam Nieboer en Ton van Dam, zal Henk hillenaar het Goede Vrijdaggebed uitspreken en zal aan de viering musicaal worden bijgedragen door David Cohen en Herman Rouw.

De Paasavondviering die veel moeilijker digitaal uit te zenden is, laten we dit jaar vervallen. Het is de stille zaterdag, de dag van het voorbijgaan. Deze nacht beleven we ieder voor onszelf, in stilte, in afwachting van Paasmorgen.

Op Paasmorgen zal de dienst gewoon om 11 uur beginnen. De overweging wordt gehouden door Janneke Stegeman.

Zondag 5 april – Palmpasen – Kinderdienst                             Annigje Bos

Witte donderdag 9 april, 20.00u                                                 Juut Meijer

Goede Vrijdag 10 april , 20.00u                                              Henk Hillenaar

Paasmorgen 12 april                                                       Janneke Stegeman