foto-links

raamdom-gr

Stichting Beheer Dominicuskerk

ANBI t.n.v. de Stichting Beheer Dominicuskerk

 • Naam: Stichting Beheer Dominicuskerk
 • Fiscaal nummer: 8188.19.753
 • Contactgegevens:  Adres: Spuistraat 12-14, 1012 TS Amsterdam.
  E-mail: secretariaat@dominicusamsterdam.nl
 • Bestuurssamenstelling:

H.J. Hart (voorzitter)
J. van der Meulen
G.J. Meijerhof
M.G. Kronemeijer-Nieboer
Jop Mendelts (secretaris)

 • Doelstelling: De Stichting heeft ten doel ten behoeve van het kerkgenootschap de Dominicusgemeente te Amsterdam, het in eigendom verkrijgen, restaureren, in stand houden en beheren van de Dominicuskerk en pastorie aan de Spuistraat 12 te Amsterdam, alsmede het om niet ter beschikking stellen van deze kerk met pastorie aan de Dominicusgemeente.
 • Beleidsplan: Ten behoeve van de instandhouding van de Dominicuskerk en pastorie is voor de periode 2017 – 2022 een onderhoudsplan opgesteld voor een bedrag van € 466.721,00 waarvan jaarlijks een deel wordt uitgevoerd.
 • Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden, de Stichting heeft geen personeel in dienst.
 • Beknopt verslag van de uitgeoefende activiteiten:
  In 2018 vond een reguliere controle door de brandweer plaats, waarbij de gebruiksvoorwaarden brandveiligheid en de brandveiligheidsinstallaties in orde werden bevonden. Een tweetal algemene adviezen werd opgevolgd.
  Het jaarlijkse onderhoud aan de brandmeldinstallatie werd verricht en de bliksembeveiliging werd geïnspecteerd, tevens voerde de monumentenwacht haar jaarlijkse inspectie uit. Na het uitvoerige onderhoud van de laatste jaren is in 2017 slechts € 2.117,00 aan onderhoud besteed.
 • Financiële verantwoording over 2015, klik op Jaarrekening 2015 Stg.BeheerDominicuskerk
 • Financiële verantwoording over 2016, klik op Jaarrekening 2016 Stg.BeheerDominicuskerk
 • Financiële verantwoording over 2017, klik op Jaarrekening 2017 Stg.BeheerDominicuskerk
 • Financiële verantwoording over 2018, klik op Jaarrekening 2018 Stg.BeheerDominicuskerk
 • Financiële verantwoording over 2019, klik op Jaarrekening 2019 Stg.BeheerDominicuskerk
 • Financiële verantwoording over 2020, klik op Jaarrekening 2020 Stg.BeheerDominicuskerk