foto-links

raamdom-gr

Gebed en Zegen van Mirjam Wolthuis

In de zomerdienst rond Malala, een strijdbare scholiere uit Pakistan, ging Mirjam Wolthuis ons voor in gebed en zegen. In dit weekend werden ook de ruim 8.000 slachtoffers van de genocide in Srebrenica herdacht.

Laten we onze aandacht verzamelen in dankbaarheid voor alles wat goed gaat, wat ons aan liefs en moois ten deel valt, en bidden we voor ieder die ons gebed nodig heeft:

Voor ieder mens die zich een speelbal voelt in een onnavolgbaar politiek of militair spel
Mensen in oorlogsgebieden, in regio’s waar oude wonden steeds weer opengereten worden, in het bijzonder deze dagen de mensen van Srebrenica.
Wees in licht en liefde aanwezig, Gij Levende.

Voor wie ontheemd in den vreemde leeft, voor wie moet vluchten voor geweld,
Wees in licht en liefde aanwezig, Gij Levende.

Voor mensen uit ons midden
Voor wie ziek is
Voor wie de vakantietijd zwaar valt
Voor wie zich alleen voelt of strijd levert met oude demonen en zichzelf.
Wees in licht en liefde aanwezig, Gij levende.

In de stilte van ons hart klinken de namen van wie we missen
En van ieder die onze aandacht heeft….
Wees in licht en liefde aanwezig, Gij Levende, Amen.

Laten we tot slot om zegen vragen
Wilt u daarbij gaan staan ?

Er moet nog veel vertimmerd worden aan deze wereld,
voordat het Koninkrijk Gods zichtbaar wordt.
Maar zelfs de langste reis begint met een eerste stap,
Dus laten we gaan, goed doen, vrede mogelijk maken
Zegene ons daartoe de Levende
dat wij elkaar tot zegen zijn.
Amen