foto-links

raamdom-gr

FINANCIËN DOMINICUSGEMEENTE

Het afgelopen jaar hebben de Beleidsraad en de Beheercommissie zich zorgen gemaakt over de financiële gevolgen van Corona voor onze gemeente. De verhuurinkomsten vielen immers grotendeels weg, terwijl de kosten doorliepen. Om die reden zijn er meerdere oproepen geweest om ruimhartig aan de gemeente bij te dragen. En dat is gebeurd, vooral in de laatste maanden van het afgelopen jaar. Het is bijna niet te bevatten, maar de voorlopige cijfers laten zien dat we het jaar 2020 nagenoeg zonder verlies kunnen afsluiten.
De girale bijdragen en giften gingen soms vergezeld van teksten als “Extra steun in de rug van de penningmeester” of “Voor alles wat jullie geven en doen”. Zo fijn en hartverwarmend! Dank mensen!
Zo kunnen we samen vooruit, met aandacht en zorg voor elkaar, met mooie diensten maken en uitzenden en met moed houden op weg naar weer samen kunnen vieren in onze Dominicuskerk!
De Beheercommissie (26/2/2021)