foto-links

raamdom-gr

Wereldliteratuur

Datum/Tijd
zo 13-11-2016 / 13:00


In deze groep zoeken we naar literatuur die ons iets te zeggen heeft. Omdat we ons niet beperken tot één bepaald cultuurgebied of één bepaalde periode, maar de hele wereld en de literaire historie afstruinen op zoek naar waardevolle romans, is zo’n zoektocht als een pelgrimage. Het gaat daarbij vooral om de kwaliteit en/of de zeggingskracht.  Elke deelnemer leest van tevoren de te bespreken roman en vormt zich er een min of meer gefundeerde mening over. Elke bijeenkomst beginnen we met een gedicht. Daarna bespreken wij verscheidene aspecten van de roman zoals de structuur, het taalgebruik, de beschrijving van de hoofdpersonages enz.. Ook de plaats van de schrijver in diens literair-historische en culturele context wordt nagegaan. Tenslotte gaan we bij onszelf te rade wat het boek ons gedaan heeft. Heeft het mij verrijkt of bemoedigd of misschien  een nieuw inzicht opgeleverd? Was het een aanzet om onze pelgrimage voort te zetten naar een volgende pleisterplaats en daar weer even te vertoeven?

We lezen dit seizoen de volgende 4 romans uit 4 verschillende taalgebieden:

Keun, Irmgard – Kinderen van alle landen –  1938 –  zondag 13 november

Faulkner, William –  Absalom, Absalom  *  –  1936 – zondag 8 januari

Oz, Amos – Judas –  2014  –  zondag 5 maart

NDiaye, Marie –  Ladivine –   2013 – zondag 7 mei

(* voor het lezen van dit boek wordt een leeswijzer verstrekt op de 1e bijeenkomst)

Plaats: Grote zaal van de pastorie.

Minimum aantal deelnemers 5; maximum aantal 12.

Alle boeken kunnen in Nederlandse vertaling gelezen worden, hetzij in gedrukte vorm, hetzij als e-boek.

Kosten € 10,00, te voldoen bij de eerste samenkomst.

Informatie en aanmelden: Leo van Zoen – marileo@ziggo.nl