foto-links

raamdom-gr

Wake voor vluchtelingen bij het Stadhuis van Amsterdam

Datum/Tijd
do 17-06-2021 / 18:00 - 19:00


Uitnodiging deelname aan de Wake voor vluchtelingen op 17 juni van 18.00 – 19.00 uur bij de ingang van het Amsterdamse Stadhuis, georganiseerd door SOS Moria en Wake Amsterdam

De situatie en de vooruitzichten van de duizenden vluchtelingen die bivakkeren in de kampen langs de randen van Europa of onderweg zijn in de Balkan wordt slechter en slechter. Het afgelopen jaar is in Amsterdam door heel wat mensen en groepen actie gevoerd voor het opnemen van 500 minderjarige kinderen, voor een humaan Europees vluchtelingenbeleid, voor de evacuatie van kamp Moria. Er zijn helaas geen resultaten geboekt.
Wij willen laten zien dat er ondanks de verharding in de Nederlandse politiek, in Amsterdam nog altijd veel draagvlak is voor het bieden van veiligheid en het opbouwen van een nieuw bestaan voor asielzoekers.

Wij kijken níet weg voor de situatie langs de Europese grenzen: de Griekse kampen, de verschrikkingen van de vluchtroutes op de Balkan, de pushbacks door de Europese grensbewaker Frontex op de Middellandse Zee.
Het is méér dan ooit nodig om wakker en waakzaam te blijven. Met maandelijkse waken willen wij de aandacht vasthouden voor de vluchtelingenproblematiek: bij omstanders met wie we in gesprek gaan, bij gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester, bij de media.

Van de Nederlandse overheid vragen wij om een voortrekkersrol te nemen om binnen Europa te komen tot een humaan migratie- en asielbeleid.

De gemeente Amsterdam vragen wij het voortouw te nemen richting de landelijke politiek, om méér vluchtelingen uit de Griekse kampen op te nemen, de asielprocedures te verbeteren, een oplossing te zoeken voor schrijnende gevallen en voor de vele ongedocumenteerden.

Ons doel is om de vluchtelingencrisis steeds weer onder de aandacht te brengen, bewustzijn te creëren en uiteindelijk verandering van beleid te bewerkstelligen.

De werkgroep Diaconie ondersteunt dit initiatief van harte en zal ook deelnemen aan deze Wake. Wij hopen dat velen van u ook aanwezig kunnen zijn.
Vorig jaar mochten we de stichting Vluchteling financieel ondersteunen. Gerrit Sepers vertelde toen uit eigen ervaring hoe ellendig de situatie is op Moria en in andere kampen.
U kunt de wake op facebook vinden via deze link

Programma:
• Tamar van den Dop, Carla Hardy en Oda Spelbos lezen namen voor van slachtoffers
• Eefje Blankevoort vertelt over Shadow Game, de film die zij maakte met Els van Driel over kinderen op de vlucht. Eén van de jongens uit de film vertelt over zijn ervaringen.
• Muziek: lievelingsliedjes van jongeren uit Griekse kampen, die Christie de Wit ontmoette tijdens haar muziekworkshops in o.a. kamp Moria.

Namens de wgDiakonaat,
Herman Huijmans