foto-links

raamdom-gr

Wake voor vluchtelingen

Datum/Tijd
do 18-11-2021 / 18:00 - 19:00


Vindt u het ook zo frustrerend en verdrietig iedere keer weer de berichten te horen en lezen over de vluchtelingen die dag en nacht op weg zijn naar een betere toekomst; weg van oorlog, onrust en armoede? Uiteraard kunnen we dit niet persoonlijk oplossen maar nog steeds vindt er iedere maand (3e donderdag van de maand van 18 tot 19.00 uur) een wake plaats voor de Vluchtelingen.
Plaats: vóór de Stopera, aan de Amstelzijde.

Onder andere de organisatie SOS Moria verzorgt deze wake met sprekers, muziek en stilte. Zij schrijven; “Wij kijken niet weg voor de situatie langs de Europese grenzen: de Griekse kampen, de verschrikkingen van de vluchtroutes op de Balkan, de pushbacks door de Europese grensbewaker Frontex op de Middellandse Zee.

Het is méér dan ooit nodig om wakker en waakzaam te blijven. Met maandelijkse waken willen wij de aandacht vasthouden voor de vluchtelingenproblematiek: bij omstanders met wie we in gesprek gaan, bij gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester, bij de media.

Van de Nederlandse overheid vragen wij om een voortrekkersrol te nemen om binnen Europa te komen tot een humaan migratie- en asielbeleid.

De gemeente Amsterdam vragen wij het voortouw te nemen richting de landelijke politiek, om méér vluchtelingen uit de Griekse kampen op te nemen, de asielprocedures te verbeteren, een oplossing te zoeken voor schrijnende gevallen en voor de vele ongedocumenteerden. Ons doel is om de vluchtelingencrisis steeds weer onder de aandacht te brengen, bewustzijn te creëren en uiteindelijk verandering van beleid te bewerkstelligen”.

Vanuit de Werkgroep Diaconaat proberen wij maandelijks met een of meerdere personen aanwezig te zijn bij deze wake. U bent van harte uitgenodigd met ons mee te waken.

Werkgroep Diaconaat

 

Zie ook: Facebookpagina – Wake Amsterdam