foto-links

raamdom-gr

Veel te laat heb ik u lief gekregen … Spirituele autobiografie aan de hand van Augustinus

Datum/Tijd
wo 15-03-2023 / 20:00 - 22:00


De Belijdenissen van Augustinus gaan over zijn bekering. Hij herinnert zich dat hij als redenaar in het keizerrijk de belangen van de Romeinen behartigde, ook dat hij heel lang alleen maar uit is geweest op applaus. Maar sinds hij God gevonden heeft, hoeft dat niet meer. Hij schrijft zijn spirituele autobiografie dan ook niet om zichzelf te rechtvaardigen, maar om zichzelf beter te leren kennen. Hij heeft ontdekt dat die twee samenhangen: het kennen van jezelf en het dieper leren kennen van God.
Augustinus beschrijft zijn bekering als een kantelpunt in zijn leven. In dit proces bekleden verschillende vrouwen een cruciale functie: Monica, zijn moeder en zijn vriendin die de moeder was van zijn zoon Adeodatus (door God gegeven). Zijn moeder speelde een rol bij een wending in zijn leven: het afstand nemen van een gnostische sekte (het manicheïsme) en zijn omkeer naar het christelijke geloof. Het verhaal met zijn vriendin werd een dieptepunt in zijn leven, door de breuk die tussen hen ontstond. Bij zijn bekering treedt een goddelijke gestalte op de voorgrond: Vrouwe Wijsheid.

Tijdens deze bijeenkomsten gebruiken we de Nederlandse vertaling: Aurelius Augustinus, Belijdenissen. Vertaald en ingeleid door G. Wijdeveld. U kunt ook de vertalingen gebruiken van W. Sleddens of van A. Sizoo.
Aanbevolen:  Kitty Bouwman: Spiritueel moederschap, twee vrouwen in het leven van Augustinus, Berne Media 2019.

Data: woensdagavond 18 januari; 1 februari; 15 februari; 1 maart; 15 maart; 29 maart in 2023
Voor aanmelding of informatie mail: werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl
Tijd: 20 uur – 22 uur
Plaats: vergaderruimte 2e verdieping Pastorie Dominicus

Begeleiding:
Dr. Kitty Bouwman, zij promoveerde op een proefschrift over mystagogie bij Augustinus
André Wesche, hij was lid van het liturgisch team; hij leest iedere dag een tekst van Augustinus.