foto-links

raamdom-gr

Van dualiteit naar eenheids-denken

Datum/Tijd
do 29-09-2016 / 20:00 - 22:00


In zowel de westerse als oosterse filosofie wordt dualiteit als grondslag beschouwd voor de wereld waarin we leven. Hoe kunnen we vanuit een onvermijdelijk dualistisch wereldbeeld leren denken vanuit eenheid, ofwel non-dualistisch? Organisatieantropoloog Karin Kasdorp zet in de lezing uiteen welke positieve gevolgen het zgn. eenheidsdenken heeft voor uiteenlopende sociaal-culturele problemen (conflicten, moraliteitskwesties, rendementsdenken), en hoe denken vanuit eenheid mogelijk is.

(Vervolg op de lezing: Workshop Herkennen en toepassen van eenheidsdenken – zaterdag 8 oktober) Voor het meedoen aan de workshop van 8 oktober is het bijgewoond hebben van de lezing een vereiste.

Inloop vanaf 19.30 uur

Plaats: Grote zaal van de pastorie

Informatie en opgeven: Karin Kasdorp – Karin.kasdorp@xs4all.nl

Bijdrage: € 4,-  Bijdrage lezing en workshop van 8 oktober € 10,-