foto-links

raamdom-gr

Studiegroep: Ecologie-kosmos-Dominicus

Datum/Tijd
wo 21-03-2018 / 00:00


De tweede avond van de maandelijkse, open lees- en studiegroep in de pastorie, om in de radicaal veranderende maatschappij een eigen, meer ecologisch verantwoorde koers te vinden. We kiezen relevante delen van een boek of een artikel, maken er een kleine syllabus van. We denken aan fragmenten van de encycliek Laudato Si, uit boeken van Carolyn Steel, Barbara Marx Hubbard en Jan-Paul van Soest.

Geef uw belangstelling en ideeën alstublieft tevoren door aan Kees Sluis (sluiskimm@planet.nl).