foto-links

raamdom-gr

De ogen van een ander – Mirjam Wolthuis en Shura Lipovsky

Datum/Tijd
zo 08-03-2015 / 11:00


Je komt de Dominicus niet binnen zonder zicht op de rode lampen van de prostituees. 70% van deze vrouwen zit hier niet vrijwillig, wordt gezegd. Hoe lopen we langs deze ramen? Waar begint het tot object maken van mensen? Een speciale dienst bij gelegenheid van Internationale Vrouwendag over vrouwenhandel op initiatief van de werkgroep diaconaat.

Lezing: Exodus 3

Overweging: Mirjam Wolthuis

Speciale gast: Shura Lipovsky (zang, gitaar, joodse liederen)

Er wordt gecollecteerd voor Sisters for Sisters-Indonesië is de verzamelnaam voor diverse projecten in Indonesië waar religieuzen actief zijn op het gebied van mensenhandel en uitbuiting. Inmiddels zijn er al 500 religieuzen getraind in het geven van voorlichting en is er in 2013 een nationaal netwerk opgezet voor religieuzen tegen mensenhandel in Indonesië.
Dit project heeft als doel om jonge vrouwen, voormalige slachtoffers mensenhandel, een reïntegratieproject aan te bieden en voor te bereiden op een terugkeer in de Indonesische maatschappij. Een van deze projecten bijvoorbeeld een weverij waar vrouwen mooie Indonesische producten leren maken terwijl een ander project er op gericht is om van gerecycled plastic weer nieuwe producten te maken. De vrouwen leren de benodigde vaardigheden en krijgen door de verkoop een inkomen, wat hen minder afhankelijk maakt.