foto-links

raamdom-gr

Spiritueel moederschap

Datum/Tijd
za 29-05-2021 / 12:00 - 14:00


Spiritueel moederschap, twee vrouwen in het leven van Augustinus, ingeleid door Dr. Kitty Bouwman

In de Belijdenissen van Augustinus spelen twee vrouwen een belangrijke rol. Zijn moeder Monica, die hem vertrouwd maakt met het christelijke geloof, en zijn vriendin met wie hij een duurzame relatie heeft en die de moeder is van zijn zoon. In het moederschap van de twee belangrijkste vrouwen in zijn leven komt een dimensie aan het licht die tijd en ruimte overstijgt en raakt aan God.

Bijdrage € 5,-, dit bedrag  kan worden overgemaakt op het rekeningnummer van de Werkgroep Pastoraat – NL22 RABO 0348 7949 75, t.n.v. J.A.M. Viester

De bijeenkomst is via Zoom, de link naar de zoommeeting staat open vanaf 11.45u:
https://us02web.zoom.us/j/88692818767?pwd=MTNhV3ZoVEdxQWVrU0U2NTJoS3Radz09

Voor opgave: Juut Meijer, via mail: juutmeijer@dominicusamsterdam.nl of 06-28294540