foto-links

raamdom-gr

Samenleving in balans met Marja de Vries

Datum/Tijd
vr 29-05-2015 / 19:30


Vijftigplusgroep nodigt uit!

Samenleving in balans, Marja de Vries op vrijdagavond 29 mei 2015 van 19.30 – 22.00 uur

Dat onze huidige samenleving niet in balans is hoeft geen betoog. Sinds de club van Rome in de zestiger jaren uitkwam met het rapport “Grenzen aan de groei” is er nog niet zoveel met deze inzichten gedaan. Wel wordt er vandaag, vanwege de gevoelde urgentie, meer gesproken over de opwarming van de aarde en het verhogen van de zeespiegel, het opraken van de grondstoffen of de groei van de wereldbevolking. De geweldsuitbarstingen in nieuwe oorlogsgebieden vragen onze aandacht. Maar ook in eigen land het verlies van vertrouwen in de gevestigde orde en het ontbreken van een antwoord op de huidige crisis horen in dit rijtje thuis.

Is het mogelijk een samenleving te creëren die wel in balans is? Marja de Vries, bioloog en ecoloog en schrijver van de bestsellers: “De hele olifant in beeld” en “Samenleving in Balans”, zal hierover spreken in de Dominicus op vrijdagavond 29 mei 2015 van 19.30 -22.00 uur. Zie voor uitgebreider artikel over deze avond Dominicuskrant van mei 2015.

Iedereen is welkom, maar opgeven is vanwege de organisatie noodzakelijk. Dit kan bij Gre de Groot, via de mail gredegroot@kpnmail.nl of telefonisch 036 5452310.