foto-links

raamdom-gr

Recital met Barokliederen: “Un Doux Repos”

Datum/Tijd
zo 11-07-2021 / 13:30 - 14:30


Een aangenaam verpozen

met Vera Ramer (sopraan) en Teun Lingeman (luit en theorbe)

Toegang gratis, opgeven niet nodig.

Deze middag brengen Teun en Vera liederen ten gehore uit de zeventiende eeuw: muziek uit Italië (Frescobaldi, Merula, Strozzi), Engeland (Purcell) en Frankijk (airs-de-cour).
In de zestiende eeuw begonnen luitisten met het ‘intavoleren’ van reeds bestaande meerstemmige koormuziek, dat wil zeggen: ze maakten er arrangementen van voor luit, zogenaamde ‘luittabulaturen’. Dat werd een manier om met één enkele luit zulke meerstemmige muziek te laten horen. Ze speelden ook samen met zangers en dan was het niet meer noodzakelijk om alle stemmen zelf te spelen. Waarschijnlijk heeft deze ontwikkeling geleid tot de opkomst in de zeventiende eeuw van de ‘monodie’, een solo-melodie, geschraagd door een baslijn met bijpassende akkoorden, ‘basso continuo’ geheten. De continuo-speler improviseert een begeleiding met akkoorden op de baslijn die wel genoteerd is. Bij dit genre staat de muziek helemaal in dienst van de expressie van de woorden. Prachtige dissonanten worden aangewend om verschillende emoties uit te drukken.
In de barokperiode waren veel standaard baslijnen in zwang waarop verschillende melodieën werden gecomponeerd. Een zeer bekende standaard-baslijn is de ‘Chaconne’, een terugkerende lijn van vier trapsgewijs dalende grondnoten, vergelijkbaar met de schema’s van vier akkoorden uit de hedendaagse popmuziek. In vier (zowel Franse als Italiaanse) liederen van dit programma is te horen hoe een Chaconne op verrassende manieren kan worden uitgewerkt. De titel van dit programma is ook ontleend aan zo’n Chaconne-stuk: “Goutons un doux repos” van Michel Lambert: “Laat ons smaken een aangenaam verpozen.

 

Teun Lingeman studeerde klassiek gitaar bij Wim Pfister en was enkele jaren gitaardocent. Vanaf 1993 studeerde hij luit en theorbe bij Irene Thomas en Israel Golani. De laatste jaren is hij vooral actief als continuospeler en begeleider van zangers. Hij speelde in verschillende ensembles onder andere bij Vesta, Kwintessens, Sarabanda, Octagon, het Purcell Kamerorkest en Custos. Hij deed mee aan verschillende operaprojecten zoals King Arthur, Dido and Aeneas van Purcell en l’Orfeo van Monteverdi. Als continuospeler speelde hij mee in de verschillende cantates van Bach en de Johannes Passion. Als solist speelde hij een luitconcert van Vivaldi.

Vera Ramer is geboren in Amsterdam en heeft van kindsaf verschillende instrumenten leren bespelen; uiteindelijk bleek de stem haar favoriete instrument. Ze heeft klassieke zang gestudeerd aan het conservatorium in Utrecht en Semitische talen (hoofdvak Arabisch) aan de Universiteit Leiden. Zij heeft sinds 2007 een eigen lespraktijk in Amsterdam. In de hoedanigheid van uitvoerend musicus gaat haar voorliefde uit naar ‘oude’ muziek, veelal repertoire uit de vroege Barok en Renaissance. Daarnaast heeft ze zich toegelegd op ‘oude’ joodse en op Arabische (vocale) muziek.
Zie ook: www.zanglesinamsterdam.nl