foto-links

raamdom-gr

Paulus, een Jood geraakt door Jezus – Bijbellezen

Datum/Tijd
di 23-10-2018 / 19:30 - 21:30


Bij het lezen van de Handelingen der apostelen leerden we Paulus kennen als gedreven evangelist en reiziger na zijn ‘grote ommekeer’, maar ook als brievenschrijver.

We gaan verder met het lezen van een van de brieven, die Paulus schreef aan de Galaten.

Belangrijke kwesties komen aan de orde in deze brief: hoe moeten de mensen in deze gemeenschappen leven? Trouw aan de Tora: wat betekent dat voor de niet Joodse nieuwkomers in deze gemeenten? Paulus schrijft en denkt vanuit zijn Jood-zijn, zijn Joodse opvoeding en de Joodse denkwereld van zijn tijd.

We gaan met elkaar op onderzoek uit hoe dat toen ging en hoe wij daar zelf nu tegen aan kijken.

De avonden zijn open voor een ieder die een of meerdere keren wil meelezen.

Begeleiding: Anne-Marie Hauer, Betsie Wessendorp en Juut Meijer

Informatie en opgeven: Olga Wagenaar – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

Kosten:  € 5,- per keer.