foto-links

raamdom-gr

Palmzondag – Manuela Kalsky: “Over verantwoordelijkheid”

Datum/Tijd
zo 24-03-2013 / 11:00 - 12:15


Brengt het zuiveren van mijn blik mij voorbij schuld en schaamte? Is het streven naar transparantie en waarheid wel zo nobel als psalm 101 ons wil doen geloven? We weten inmiddels wel beter dan deze psalmist: de recente geschiedenis heeft het idee van “zuiveren” ontmaskerd als vernietigende kracht, met schuld en schaamte in het kielzog. Is het verlangen alles en iedereen te willen doordringen en doorzichtig te willen maken een deugd of een obsessie, een bron van schuld en schaamte?
In het licht van het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem en psalm 140 komt de vraag naar onze verantwoordelijkheid vandaag de dag aan de orde.

Lezing: Matteüs 21,1-17 en Psalm 140