foto-links

raamdom-gr

Mariënburg nodigt uit voor een nationaal debat

Datum/Tijd
za 30-11-2019 / 10:00 - 13:00


Over het onderwerp “Christendom en Xenofobie”

SPREKERS:

DRS. SOPHIE IN ’T VELD, EUROPARLEMENTARIËR

PROF. DR. STEFAN PAAS, THEOLOOG DES VADERLANDS 2018

ALLE AANWEZIGEN IN EEN OPENBAAR DEBAT

GESPREKSLEIDER HENK BAARS

De huidige tijd kent een grote opkomst van populistische en nationalistische stromingen. Het lijkt erop dat dit gedachtegoed een rijke voedingsbodem vindt onder christelijk conservatieve kringen in alle kerken. In zeer katholieke landen als Polen, Hongarije, en in andere Oost-europese landen wordt immigratie van hulpzoekende niet-westerse mensen tegengewerkt. Ook in het overwegend protestantse Denemarken is wantrouwen jegens de vreemdeling een politiek issue. Maar het probleem is niet beperkt tot Europa alleen: Steve Bannon, een “volijverig” katholiek en voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur, dezelfde die de president adviseerde om Mexicaanse vluchtelingenkinderen te scheiden van hun moeders, polemiseert al jaren tegen bisschoppen en kerken die belang hechten aan sociale aspecten en mensenrechten en is sinds kort ook in Europa actief. Vanuit de Biblebelt in de VS wordt president Trump terdege gesteund om zijn anti-immigratiepolitiek.

Mariënburg stelt de vraag hoe dit alles in verhouding staat tot de boodschap die Jezus ons heeft gebracht: een boodschap immers van naastenliefde.  “Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op” (Mt.25,43). In de genoemde landen spelen kerken nog steeds een grote rol in het dagelijks leven en zijn zij nog steeds in staat de politiek te beïnvloeden. In andere landen is de rol van de kerken in de maatschappij kleiner geworden, maar ook hier zijn zij nog steeds de aangewezen boodschapper van menslievendheid.

De vragen waar wij na het luisteren naar de inleidingen over in debat willen gaan, zouden dan ook kunnen zijn: Spannen kerken zich voldoende in om – de christelijke boodschap indachtig – tegenwicht te geven aan opkomend nationalisme en daaruit voortkomende xenofobie? Speelt het feit dat veel vluchtelingen niet christelijk zijn (veelal moslim) een rol? Hoe moet een “goede” Christen zich opstellen?

Programma Nationaal Debat

30 november 2019 Dominicus Amsterdam

10.00 uur : ontvangst met koffie

10.30 uur : opening door Mariënburgvoorzitter Prof. Dr. Ir. Harrie van den Akker

10.35 uur : inleiding door Mevrouw Drs. Sophie in ’t Veld

11.10 uur : videoboodschap van de nationale scriba PKN Ds. R. de Reuver

11.15 uur : korte pauze

11.30 uur : inleiding door Prof. Dr. Stefan Paas

12.05 uur : videoboodschap door Mgr. Dr. G. de Korte bisschop van Den Bosch

12.10 uur : start van het debat onder leiding van  Henk Baars

13.00 uur : einde bijeenkomst