foto-links

raamdom-gr

Leesgroep Speling

Datum/Tijd
di 13-09-2022 / 13:30 - 15:30


‘Speling’ is een kwartaaltijdschrift voor bezinning en spiritualiteit waarin artikelen over allerlei onderwerpen worden belicht vanuit de christelijke spiritualiteit. Elk nummer bevat ongeveer 90 pagina’s leesstof. In de groep delen we met elkaar wat ons geraakt heeft bij het lezen en wat het thema bijdraagt aan ons leven. Onze ervaringen staan hierbij centraal. Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf een abonnement op Speling nemen, kosten € 32,95 per jaargang van 4 nummers, te bestellen bij abonnementen@skandalon.nl, tel. 030-2218250.
Voor informatie: Joanne Kruijswijk Jansen, jhkj3@xs4all.nl, tel 020-6753665.

De ‘Speling-leesgroep’ komt eenmaal per kwartaal bij elkaar op, dit najaar op dinsdag 13 september en op 13 december van 13.30 – 15.30 uur in de Pastoraatskamer. De groep loopt door tot in het nieuwe jaar. Per cyclus is de bijdrage van € 20 over te maken naar NL22 RABO 0348 7949 75 t.a.v. J.A.M. Viester, Naarden o.v.v. Speling-leesgroep. Er is nog plaats voor enkele deelnemers. Graag opgeven via e-mailadres werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl