foto-links

raamdom-gr

Leerhuis Koran lezen – vier bijeenkomsten

Datum/Tijd
di 03-05-2022 / 20:00 - 22:00


De Koran, het ‘heilige boek’ van de islam. Je hoort er van alles over. Het zou een vreemd, ontoegankelijk boek zijn. Veel van wat erin staat, zou het daglicht niet kunnen verdragen. Zo zou het vrouwonvriendelijk zijn en oproepen tot geweld. Er bestaan tal van misverstanden rond dit boek. Wanneer is het geschreven? Waar? Door wie? Wat is de rol van Mohammed geweest? We gaan proberen een eerste toegang te krijgen tot dit voor talloos velen gesloten boek. In welke historische context is het geschreven? Hoe is het opgebouwd? Wat komt er zo al aan de orde? Het accent zal worden gelegd op het samen lezen van teksten. Wat staat er? Waar gaat dit over? Om zo te komen tot een begin van verstaan.
De deelnemers ontvangen per keer een syllabus met de teksten die worden gelezen en andere informatie.

Het leerhuis, gedragen door Ekklesia Amsterdam en Dominicuskerk, wordt begeleid door Jacques Spaapen en Alex van Heusden.

Data: 5 april / 19 april / 26 april / 3 mei
Plaats: Pastorie Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam
Tijd: 20.00-22.00 uur
Kosten: € 20,- voor vier bijeenkomsten, inclusief koffie en thee, te voldoen op rekeningnummer NL22 RABO 0348 7949 75 ten name van J.A.M. Viester, Naarden; onder vermelding van ‘Dominicus Leerhuis Koranteksten’.
Mocht u dit bedrag niet kunnen missen, dan bent u even goed welkom.
Opgave via: werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl