foto-links

raamdom-gr

Klimaatlunch

Datum/Tijd
zo 31-10-2021 / 12:45 - 14:45


Klimaatplatform Dominicus op 31 oktober

Nu de benodigde overheidsmaatregelen nog steeds uitblijven, maar het bewustzijn toeneemt dat er iets moet gebeuren met de klimaatcrisis, organiseren we als platform weer een klimaatlunch in de Grote Zaal van de Dominicus. We hebben daarvoor uitgekozen: zondag 31 oktober na de dienst & koffie (aanvang: ongeveer 12.45 uur). Wat willen we doen?

  • We willen jullie vragen om een gerecht voor de lunch mee te nemen (vegetarisch, liever nog veganistisch). Wij zorgen voor brood en drinken.
  • Misschien zou je iets kunnen zeggen over wat je in deze tijd als iets hoopvols ziet wat de klimaatcrisis betreft. Wat ook kan, is dat je iets vertelt over een inspirerend boek dat je hebt gelezen in verband met dit thema.
  • Margriet kan iets zeggen over de transitietheorie waar DRIFT mee werkt. De ‘onderstroom’ is een belangrijk iets.
  • Tenslotte moeten we het natuurlijk hebben over de aankomende grote klimaatdemonstratie op zaterdag  6 november. Wie gaat, nemen we ons spandoek mee? Voorafgaand aan de grote klimaatmars op 6 november vindt van 11.30 tot 12.30 een interreligieuze viering in de Westerkerk plaats. Meer info vindt u op onze website: ‘Geef de Aarde door, in hemelsnaam!’

Als je bij de lunch aanwezig zult zijn, laat het dan tevoren aan ons weten. We houden als eindtijd aan: 14.45 uur

Margriet Goddijn (m.m.goddijn@hetnet.nl)

Kees Sluis (sluiskimm@planet.nl)