foto-links

raamdom-gr

Kerk ‘De handen’ met Henk Hillenaar – Allerzielen

Datum/Tijd
zo 29-10-2017 / 11:00 - 12:15


Handen zijn ons meest menselijke orgaan, het enige dat dieren niet hebben.

Handen zijn dan ook bij uitstek het instrument waarmee wij onze diepste menselijke verlangens trachten waar te maken : de ander nabij zijn en het aanschijn van onze wereld nieuw maken.

 

In deze dienst gedenken wij onze doden.

 

Gelezen wordt : Handelingen, 18, 9-25

Voorganger: Henk Hillenaar

 

Lichaam – Dominicusserie

In de maanden oktober en november beginnen we in de Dominicus een nieuwe serie diensten waarin het menselijk lichaam het centrale thema zal zijn.

We proberen stil te staan bij de manier waarop verschillende delen van ons lichaam dienstbaar zijn bij de verwezenlijking van een menselijk, liefdevol, op God gericht bestaan, terwijl ons lichaam omgekeerd ook vindplaats is van God.

Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche, brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.