foto-links

raamdom-gr

Kerk: Allerzielen – Zwaaien achter glas

Datum/Tijd
zo 01-11-2020 / 11:00 - 12:15


Overweging Juut Meijer

Zoals alle jaren zal deze zondag die het dichtst bij 2 november ligt in het teken staan van wie we missen. We noemen de namen van hen die in onze Dominicuskring in het afgelopen jaar overleden en ook bij andere dierbaren staan we stil.

Voor velen is deze viering een waardevol, soms jaarlijks terugkerend, moment. En dit jaar is dat misschien nog wel meer dan andere jaren het geval, nu persoonlijk afscheid nemen of bij een uitvaartdienst aanwezig zijn niet altijd mogelijk was. Echter – nog steeds is door de corona maatregelen het aantal plaatsen zeer beperkt – wij nodigen voor de bijeenkomst in de kerk vooral nabestaanden uit. U kunt de dienst ook volgen via internet.

Middagopening
Om ook wie niet bij de dienst aanwezig kan zijn toch in de gelegenheid te stellen die dag langs te komen, zal de kerk na afloop van de dienst open zijn tot ongeveer 15 uur. Vanaf het einde van de dienst kunt u dan zonder reservering binnenlopen om een kaars aan te steken of een briefje achter te laten met een dierbare naam, een pastor te ontmoeten of gewoon even te zitten.

Namen op het kleed
We gaan ook door met het kleed voor de doden, die niet met foto en naam in het boek staan. Die misschien nooit in de Dominicus zijn geweest. De namen van hen die nog in ons hart leven. We tillen die naam dan even uit de vergetelheid. Het kleed hangt bij Allerzielen op het podium. Onderaan in het donkerblauw staat de zin: ’Ooit zal ik staan in ‘licht’. Als u de naam van de betreffende persoon of personen in het wit borduurt op een donkerblauw of zwart stukje stof en u die naar het secretariaat stuurt zullen we zorg dragen voor het netjes opbrengen daarvan, zodat elk jaar het licht in het donker krachtiger wordt. Kunt u niet borduren, kent u niemand die dat voor u kan doen, neem dan contact op met het secretariaat. Dus: Alleen de naam, roepnaam of lievelingsnaam, letters niet groter dan 3 centimeter, uiterlijk 29 oktober bij het secretariaat.

Namen opdragen en kaars branden
In voorgaande jaren is het ook gebruikelijk dat u namen van dierbaren kunt opdragen door ze op een briefje te schrijven en die tijdens de dienst bij het podium in een mand achter te laten. Wilt u dit jaar 1 of meerdere namen opdragen en u kunt niet bij de dienst of bij de middagopening langskomen dat kunt u deze namen doorgeven aan het secretariaat via mail, ovv ‘opdragen namen Allerzielen’. We zorgen er dan voor dat deze namen in de mand op het podium aanwezig zullen zijn.
En als u zou willen dat we dan ook tijdens de dienst in uw plaats een kaars aansteken dan kunt u ons dat ook doorgeven.

Voorbeden
We vinden het fijn om ondanks de afstand mensen te betrekken bij de voorbeden.
Is er iets dat u bezighoudt, dat u in de voorbeden genoemd zou willen zien?
Graag uw reactie, uiterlijk zaterdagmiddag ovv ‘voorbeden & datum’, via ‘voorbeden@dominicusamsterdam.nl

Na de dienst komen we bij elkaar voor de Koffie-via-Zoom.

De ruimte in de kerk is ten gevolge van de anderhalve-meter maatregelen beperkt: via Kerktijd.nl verdelen we de uitnodigingen om bij de diensten aanwezig te zijn. Voor de informatie over registreren bij Kerktijd.nl en ander Corona-gerelateerde maatregelen, protocollen en nieuws: klik hier.
U kunt de diensten via internet volgen: klik hier.