foto-links

raamdom-gr

Kerk, Openingszondag: Tikoen Olam – Een gebroken wereld heel maken

Datum/Tijd
zo 30-08-2020 / 11:00 - 12:15


1e Dienst in de serie ‘Een gebroken wereld heel maken – moed, vertrouwen en verbondenheid in een tijd van crisis’
Lezing Genesis 3:1-11 & Guus Kuijer: De bijbel voor ongelovigen
Overweging door Colet van der Ven

Op deze openingszondag van het nieuwe jaar kijken we om ons heen en zien een wereld waarin het gewone ongewoon is geworden en waarin de ongelijkheid en de angst voor het corona-virus de gebrokenheid heel zichtbaar maakt. Volgens kabbalistische wijzen is de schepping gebroken en is het aan de mens om die gebrokenheid te herstellen. Volgens dat andere scheppingsverhaal heeft de mens door zijn handelen zelf de gebrokenheid veroorzaakt. Hoe verhouden die beide verhalen zich tot elkaar en wat hebben ze ons vandaag de dag te zeggen?

Voorbeden

We vinden het fijn om ondanks de afstand mensen te betrekken bij de voorbeden.
Is er iets dat u bezighoudt, dat u in de voorbeden genoemd zou willen zien?
Graag uw reactie, uiterlijk zaterdag.

Na de dienst komen we bij elkaar voor de Koffie-via-Zoom.

De ruimte in de kerk is ten gevolge van de anderhalve-meter maatregelen beperkt: voor de diensten moet u zich tegenwoordig aanmelden. Voor de informatie over aanmelden en ander Corona-gerelateerde maatregelen, protocollen en nieuws: klik hier.