foto-links

raamdom-gr

Kerk – Drie-eenheid: dansen met God

Datum/Tijd
zo 19-01-2020 / 11:00 - 12:15


Het lijkt een gekmakende stelling: God is drie-een. Maar je wordt er alleen maar kriegel van als je gaat rekenen. Als je gaat kijken, horen, ruiken, proeven en voelen dan zie je dat het klopt: altijd is er ruimte, vorm, leven. Altijd nodigt het je uit om mee te doen. En altijd gaat het je begrip te boven.

Kun je leven zonder God? De vraag is ridicuul als je gaat zien dat God het leven zelf is.

Lezingen: Psalm 139 en Koos van Zomeren, over meesjes
Overweging: Arjan Broers

Iedere zondag om 11 uur is er een viering  met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst, eens in de 2 weken crèche (niet in de zomermaanden), brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.