foto-links

raamdom-gr

Kerkdienst in de serie over emoties: Verdriet. Allerzielen

Datum/Tijd
zo 03-11-2019 / 11:00 - 12:15


Verdriet is de keerzijde van liefde; liefde die pijn doet omdat we degene die we liefhebben zo node missen. In de Bijbel komen we wonderlijke verhalen tegen waarin de dood wordt overwonnen, waarin de dood maar een tijdelijke ‘slaaptoestand’ is die met een eenvoudig woord teniet gedaan kan worden. Maar wat kunnen we daar vandaag mee, hoe kunnen we troost vinden in die verhalen juist wanneer we in deze viering de namen noemen, hardop of in stilte, van degenen die we hebben verloren, die niet meer wakker zullen worden hoe graag we dat ook zouden willen? In de laatste van de serie over emoties verkennen we verdriet. Ieders verdriet is uniek, zoals geen twee liefdes hetzelfde zijn. Toch delen we de ervaring met allen en is de traditie van Allerzielen en de soortgelijke en vroegere vormen van dit feest eeuwenoud en universeel: samen te gedenken, verdriet en verhalen te delen, het leven te vieren, met elkaar verbonden te zijn en met hen die we missen.

Lezing: Johannes 11: 1-44

Overweging door Eva Martens

DSC05600 (1)

Kleed
Ook dit jaar willen we doorgaan met het kleed voor de doden, die niet met foto en naam in het boek staan. Die misschien nooit in de Dominicus zijn geweest. Van wie misschien het graf geruimd is, van wie de as verstrooid is, of van wie we niet eens weten waar ze zijn gestorven. Het zullen geen bekende personen zijn, maar meestal de haast vergeten namen die alleen nog in ons hart leven. We tillen die naam dan even uit de vergetelheid. Ook dit jaar zal het kleed bij Allerzielen op het podium hangen. Onderaan in het donkerblauw staat de zin: ‘Ooit zal ik staan in licht’.

DSC05596

Als u de naam van de betreffende persoon of personen in het wit borduurt op een donkerblauw of zwart stukje stof zullen we zorg dragen voor het netjes opbrengen daarvan, zodat elk jaar het licht in het donker krachtiger wordt. Wie niet kan borduren, wie niemand kent die dat voor hem of haar kan doen, die neemt contact op met het secretariaat. Dus: Alleen de naam, roepnaam of lievelingsnaam (het gaat om namen die niet in het boek staan), niet te groot, geen letters groter dan 3 centimeter. Doe de borduursels in een envelop in de rode zuil achterin de kerk (of lever ze in bij de secretaris of koster). Dat kan tot en met zondag 27 oktober – en bij het secretariaat nog gedurende de week voorafgaand aan 3 november.

 

 

 

 

 

 

Iedere zondag om 11 uur is er een viering  met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst, eens in de 2 weken crèche (niet in de zomermaanden), brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.